Místo pro Váš názor

Na webu jsme spustili diskuzi, která se zabývá rolí, formou i podobou památníku v Letech u Písku.

Pošlete prosím svůj názor na e-mail sekretariat@rommuz.cz. Především nás zajímá váš postoj k následujícím třem otázkám:

– Jakou roli by měl mít památník v Letech v budoucnu?

– Jakou formou připomínat romské oběti 2. sv. války v Letech u Písku?

– Jakou podobu by pietní místo mělo mít?

Na podobě diskuze stále pracujeme, mějte prosím strpení.