O nás

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace, od roku 2005 je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, kde spadá pod Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. V evropském kontextu jde o unikátní instituci, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha různých romských subetnických skupin a komunit. Sbírka muzea je zapsána v Centrální evidenci sbírek, obsahuje kolem 25.000 sbírkových předmětů, je členěna do 4 podsbírek a v rámci nich do 13 sbírkových fondů.

Část originálních historických předmětů je prezentována ve stálé expozici s názvem Příběh Romů / Le Romengero drom. Vedle stálé expozice nabízí muzeum veřejnosti vždy 1-2 krátkodobé výstavy a řadu dalších veřejných akcí – každoroční Muzejní noc, přednášky a besedy, filmové čtvrtky, módní přehlídky, hudební a pamětnické večery, aj.

Badatelské veřejnosti slouží také odborná knihovna se studovnou. Muzeum má nadstandardně rozvinutou vzdělávací činnost. Pro školní děti a mládež připravují muzejní pedagogové animační programy k výstavám. Ale muzeum denně navštěvují také děti z přilehlé sociálně vyloučené lokality, které se zde pod vedením lektorů a mentorů doučují a připravují na školní výuku (cca 60 dětí).  

Fotografie ze vzniku muzea:

4.výstava 92F_172_99_1_Návštěva prezidenta Václava Havla v MRK F_333_98_Přechodné sídlo MRK F_344_2000_29A_Stav budovy MRK Bratislavská 67 Brno ÚVODNÍ 142_2006_100_soubor hist. fotografií pořízených v l.1970-3v rámci činnosti Svazu Cikánů-Romů, publikovaných v čsp.Romano lil

OLYMPUS DIGITAL CAMERA