Povinně zveřejňované informace

Zřizovací listina

Výroční zprávy

Interní protikorupční program

Etický kodex

Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu

Poradní orgán: Poradní sbor ředitelky pro sbírkotvornou činnost