Povinně zveřejňované informace

Zřizovací listina

Výroční zprávy

Interní protikorupční program

Etický kodex

Rozpočet – Schválený rozpočet 2017

Životopisy vedoucích pracovníků – PhDr. Jana Horváthová, Mgr. Jana Habrovcová, Mgr. Eva Dittingerová

Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu

Poradní orgán: Poradní sbor ředitelky pro sbírkotvornou činnost