Projekty

Společně za vzděláváním II.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity 2016.

MSMT_logotyp_text_czAnotace projektu

Projekt Společně za vzděláním II je zaměřen na skupinu 60 žáků a žákyň (zejména z romské komunity), pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí v městě Brně. Hlavní činnost projektu je doučování dětí a mentoring dětí ze základních a středních škol. Pracujeme také s rodiči zapojených žáků, motivovujeme je k aktivnějšímu postoji ve vzdělávacím procesu jejich dětí a pomáháme jim se situacemi, které vzdělávací proces přináší. Většina aktivit probíhá v prostorách Muzea romské kultury, které je zavedeným partnerem místní komunity a realizuje velké množství kulturních a vzdělávacích projektů a činností.

Setkání a činnosti, které v rámci projektu proběhly:

13. 10. 2016 Mimoškolní vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže

V Muzeu romské kultury se pod záštitou projektu Společně za vzděláním II uskutečnil 1. ročník síťovací konference na téma „Mimoškolní vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže“. Na konferenci vystupovaly: Martina Horváthová z organizace Slovo 21, Hana de la Mure z organizace Tady a Teď, Dana Kroková z organizace IQ Roma servis a Petra Banďouchová z Muzea romské kultury. Konference byla přínosná jak pro posluchače, tak i pro přednášející, kteří si navzájem vyměňovali a sdíleli příklady dobré praxe. Doufáme, že se konference stane tradicí a budeme se setkávat každý rok.

116. 6. 2016 Síťovací setkání – Vzájemné soužití ops. Ostrava

Mentorka Nikola Jaklová navštívila neziskovou organizaci Vzájemné soužití o. p. s., která se zaměřuje na pomoc lidem v sociálně vyloučených lokalitách, hlavně humanitární pomoci, poradenství a podpory vzdělávání a doučování. Cílem setkání bylo síťovací setkání a sdílení příkladů dobré praxe, které by se dali využít i pro práci v Muzeu romské kultury.  Schůzka proběhla za účasti 7 pracovnic dané organizace z několika různých pracovišť. Během setkání byla sdílena následující témata a zkušenosti z oblastí: doučování, motivace dětí ke vzdělávání, spolupráce s rodinou, se školou, s dobrovolníky a realizace volnočasových aktivit. Pracovníci organizace projevili zájem o další spolupráci mezi organizacemi.

14. 6. 2016 Setkání žáků 8. a 9. tříd – workshop o podpoře středoškoláků ze strany Muzea romské kultury a stipendijních příležitostí

Setkání žáků bylo zahájeno setkáním s paní ředitelkou a představením každého účastníka. Cílem setkání byla jak motivace ke vzdělávání, tak představení podpory, kterou Muzeum romské kultury středoškolákům poskytuje a dále představení stipendijních programů, které jsou vypsány pro letošní školní rok. Akce se zúčastnili 3 žáci 9. tříd a 2 žáci 8. tříd.

6. 6. 2016 Přednáška – Sociálně edukační aktivity Muzea romské kultury – sdílení příkladů dobré praxe Na Cyrilometodějském pedagogickém lyceu se uskutečnil seminář, kterého se zúčastnilo 30 posluchačů. Účastníkům byl představen sociálně edukační program v Muzeu romské kultury a dále se rozebíraly překážky u dětí, které pocházejí ze sociálně vyloučeného prostředí. Důraz byl zaměřen na pedagogickou stránku projektu.

224. 5. 2016 Přednáška – Sociálně edukační aktivity Muzea romské kultury – sdílení příkladů dobré praxe

Na VOŠ Kotlářská proběhla přednáška o sociálně edukačních aktivitách, kterou lektorovali zástupci Muzea romské kultury – Petra Banďouchová a Jan Havel. Cílem přednášky bylo seznámit studenty Sociální práce se specifiky práce se sociálně znevýhodněnou mládeží a sdílením přístupu Muzea romské kultury k potřebám této cílové skupiny.

Přednáška proběhla v rámci projektu Společně za vzděláním II.  Celkem se přednášky zúčastnilo 30 posluchačů

36. 5. 2016 Síťovací setkání s organizací Tady a teď

Petra Banďouchová a Jan Havel se zúčastnili síťovacího setkání v organizaci Tady a teď, která sídlí v Plzni. Cílem setkání bylo síťování s touto organizací a předání příkladů dobré praxe, která by se dala realizovat v Muzeu romské kultury. Během schůzky jsme se věnovali následujícím tématům: doučování, mentoring, práce s dobrovolníky, zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. Domluvili jsme se, že sociální pracovnice organizace Hana Moravcová přijede do Brna na síťovací setkání, které proběhne v rámci tohoto projektu.

 

  1. 4. Síťovací setkání R – mosty

Jan Havel se zúčastnil síťovacího setkání s organizací R – mosty, která sídlí v Praze. Hlavní náplní schůzky bylo srovnávání konceptu Mentoring v Muzeu romské kultury a v organizaci R-mosty. Organizace R-mosty je neziskovou organizací na Žižkově s mnoha službami, pomáhající sociálně znevýhodněným obyvatelům. Jednou z těchto služeb je nízko-prahové zařízení, které navštěvují výhradně romské děti. V tomto zařízení provozují také doučování. Jejich doučování má však jiný systém. Děti se doučují spíše, když to potřebují, což není příliš pravidelné.

Kontakt:

Koordinátor projektu Bc. Jan Havel, mentor1@rommuz.cz, tel. 734 469 526,                         Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00

 

 

Společně za vzděláním

MSMT_logotyp_text_czRealizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity 2015.

Realizace projektu: březen – prosinec 2015

Uskutečnilo se

Článek o projektu Společně za vzděláním v Romano Hangos

Naší mentorce Mgr. Evě Kickové vyšel ve čtrnáctideníku Romano Hangos článek o projektu Společně za vzděláním.

Mentorka Mgr. Eva Kicková

Konference „(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE“

  1. 4.11. 2015 vystoupila muzejní pedagožka Mgr. Eva Dittingerová na konferenci s názvem „(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE“, kterou pořádala obecně prospěšná organizace GIC NORA. Konference se uskutečnila v Muzeu romské kultury. V příspěvku, který se věnoval Vzdělávání Romů v České republice, představila projekt Společně za vzděláním.
Muzejní pedagožka Mgr. Eva Dittingerová
Muzejní pedagožka Mgr. Eva Dittingerová

 

Mezinárodní konference Spolu s Rómami dosiahneme viac – Jekhetane le Romenca buter keraha- Together with Roma, we will achieve more

Mentorka projektu Společně za vzděláním Mgr. Eva Kicková se 4-5.11 2015 zúčastnila mezinárodní konference, kterou pořádal Štátný pedagogický ústav v Bratislavě. Konference proběhla jako jedna z aktivit projektu Inovativní vzdělávání pro pedagogické zaměstnance základních škol za účelem zvýšení jejich interkulturních kompetencí ve vzdělávacím procesu romských žáků. Mentorka na konferenci vystoupila s příspěvkem „ Podpora v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (praxe Muzea romské kultury)“, v rámci něhož prezentovala sociálně edukační aktivity Muzea romské kultury, zejména pak projekt Společně za vzděláním.

Mentorka Mgr. Eva Kicková
Mentorka Mgr. Eva Kicková

 

Setkání podpůrných vrstevnických skupin

V rámci projektu Společně za vzděláním jsme realizovali v dubnu, červnu, říjnu a prosinci společné setkání vrstevnických skupin. Cílem těchto setkání bylo více propojit děti zapojené do projektu a prostřednictvím skupinových aktivit pracovat na jejich týmových vazbách a sociálně – osobnostním rozvoji.

Zde je pár fotografií z těchto setkání:
FDig_046_2015_002FDig_064_2015_013 FDig_063_2015_014 FDig_063_2015_012 FDig_046_2015_017 FDig_046_2015_009

Jarmark Neziskových organizací na Fakultě sociálních studií v Brně

Mentoři projektu Společně za vzděláním – Mgr. Eva Kicková a Ing. Jakub Niesner se 23.3 2015 zúčastnili Jarmarku neziskovek v rámci filmového festivalu Jeden svět, který pořádá o. s. Člověk v tísni.

Mentor Ing. Jakub Niesner
Mentor Ing. Jakub Niesner

 

Začátek projektu Společně za vzděláním

Od 1. Března 2015 Muzeum romské kultury realizuje projekt Společně za vzděláním, který je realizován z dotačního programu Integrace romské komunity na rok 2015, který spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje na 60 dětí zejména romských rodin žijících v sociálně znevýhodňujícím prostředí oblasti Brno – Zábrdovice. V centru zájmu projektu jsou vzdělávací dráhy těchto dětí. Klíčovými aktivitami projektu jsou doučování a mentoring, doplněné individuální i skupinovou prací a komunikací se všemi aktéry vzdělávacího procesu žáků. Tím se projekt snaží komplexně působit na všechny oblasti vzdělávání u zapojených dětí. Aktivity projektu probíhají v Muzeu romské kultury, které je zavedeným partnerem místní komunity a realizuje velké množství kulturních, jakož i vzdělávacích projektů a činností. Projekt navazuje na již probíhající doučování a vzdělávací aktivity. Cílem projektu je zprofesionalizovat a zefektivnit stávající činnost a více komunikovat s učiteli dětí, zapojených do volnočasových a vzdělávacích aktivit Muzea. Pozornost je zaměřená také rodiče zapojených žáků, kteří jsou motivováni k aktivnějšímu podílu na vzdělávacím procesu svých dětí.

Kontakt:

Koordinátorka projektu Bc. Petra Banďouchová, ref@rommuz.cz, tel. 733 381 508,             Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00

 

Dětský muzejní klub

Realizace projektu byla podpořena statutárním městem Brnem.

Realizace projektu: leden – prosinec 2015

Anotace projektu: Projekt Dětský muzejní klub je určen dětem, které pravidelně navštěvují individuální Doučování v Muzeu romské kultury. Díky projektu mají děti příležitost trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas (v problémové lokalitě), což vede k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotlivé aktivity projektu jsou nastavené tak, aby co nejvíce přispívaly k osobnostnímu rozvoji dětí – zlepšovaly jejich schopnosti a dovednosti a podpořily jejich sebevědomí. Velký důraz je kladen na dlouhodobou spolupráci s dětmi a pravidelnost aktivit. Projekt je specifický ve svém přesahu – nezaměřuje se jenom na volnočasové aktivity, ale i na vzdělávání a školní úspěšnost dětí (díky provázanosti s doučováním). Pracovníci projektu navazují s rodiči úzké vztahy a motivují je tak k intenzivnější participaci ve vzdělávání svých dětí.

 

Letní tábor pro děti z Dětského muzejního klubu

Realizace projektu byla podpořena Městskou částí Brno – střed.

Realizace projektu: srpen 2015

Anotace projektu: Letní tábor je vyvrcholením celoročního snažení a je odměnou za pravidelnou a systematickou práci a docházku na individuálním doučování.

Děti mají příležitost strávit 9 dní, mimo vyloučenou lokalitu, v přírodě, což je pro mnoho z nich jedinečná příležitost.

Většina dětí navíc pochází z ekonomicky slabých rodin, které si nemohou dovolit dětem zaplatit komerční letní tábory.

Program tábora je zaměřen na sociálně – osobnostní rozvoj dětí, a to prostřednictvím týmových a kreativních aktivit a zážitkových her. Ve všech aktivitách klademe důraz na princip fair – play. Děti se prostřednictvím pobytu mimo domov učí také starat sami o sebe, čímž získávají nové dovednosti a kompetence.

 

„Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů“

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem kultury v rámci programu Kulturní aktivity – podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“

Realizace projektu: únor – listopad 2015

Anotace projektu:

Naši stálou expozici chceme představit pedagogické veřejnosti jako atraktivní prostor pro realizaci edukačních aktivit spojených s uměleckou tvorbou přímo v prostorách muzea. Návštěva školní skupiny v expozici ale může posloužit i jako východisko dalších aktivit ve škole, ke kterým by pedagogové získali inspiraci a podklady v nově vzniklém didaktickém materiálu (vznikne v tištěné podobě a na webu muzea bude volně ke stažení).  Součástí projektu bude cyklus seminářů pro studenty pedagogických oborů, který bude mít za cíl detailně je seznámit s expozicí Příběh Romů a provést je pod vedením pedagogických odborníků a odborných pracovníků muzea procesem tvorby edukačních programů pro školní skupiny, které budou z expozice vycházet a budou zahrnovat umělecké aktivity. Všechny semináře budou probíhat přímo v expozici Příběh Romů a dalších prostorách muzea. Do tvorby programů budou od začátku zapojeni odborní pracovníci muzea (kurátoři sbírkových fondů, historik, knihovnice), kteří k jednotlivým tématům připraví i doplňující materiály – fotografie, dokumenty, audio a videozáznamy). Partnery projektu jsou Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Lužánky – středisko volného času, Brno, Lidická 50.

bar.ces.pozluzanky_logologo