Projekty

Společně za vzděláním

MSMT_logotyp_text_czRealizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity 2015.

Realizace projektu: březen – prosinec 2015

Uskutečnilo se

Článek o projektu Společně za vzděláním v Romano Hangos

Naší mentorce Mgr. Evě Kickové vyšel ve čtrnáctideníku Romano Hangos článek o projektu Společně za vzděláním.

Mentorka Mgr. Eva Kicková

Konference „(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE“

  1. 4.11. 2015 vystoupila muzejní pedagožka Mgr. Eva Dittingerová na konferenci s názvem „(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE“, kterou pořádala obecně prospěšná organizace GIC NORA. Konference se uskutečnila v Muzeu romské kultury. V příspěvku, který se věnoval Vzdělávání Romů v České republice, představila projekt Společně za vzděláním.
Muzejní pedagožka Mgr. Eva Dittingerová
Muzejní pedagožka Mgr. Eva Dittingerová

 

Mezinárodní konference Spolu s Rómami dosiahneme viac – Jekhetane le Romenca buter keraha- Together with Roma, we will achieve more

Mentorka projektu Společně za vzděláním Mgr. Eva Kicková se 4-5.11 2015 zúčastnila mezinárodní konference, kterou pořádal Štátný pedagogický ústav v Bratislavě. Konference proběhla jako jedna z aktivit projektu Inovativní vzdělávání pro pedagogické zaměstnance základních škol za účelem zvýšení jejich interkulturních kompetencí ve vzdělávacím procesu romských žáků. Mentorka na konferenci vystoupila s příspěvkem „ Podpora v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (praxe Muzea romské kultury)“, v rámci něhož prezentovala sociálně edukační aktivity Muzea romské kultury, zejména pak projekt Společně za vzděláním.

Mentorka Mgr. Eva Kicková
Mentorka Mgr. Eva Kicková

 

Setkání podpůrných vrstevnických skupin

V rámci projektu Společně za vzděláním jsme realizovali v dubnu, červnu, říjnu a prosinci společné setkání vrstevnických skupin. Cílem těchto setkání bylo více propojit děti zapojené do projektu a prostřednictvím skupinových aktivit pracovat na jejich týmových vazbách a sociálně – osobnostním rozvoji.

Zde je pár fotografií z těchto setkání:
FDig_046_2015_002FDig_064_2015_013 FDig_063_2015_014 FDig_063_2015_012 FDig_046_2015_017 FDig_046_2015_009

Jarmark Neziskových organizací na Fakultě sociálních studií v Brně

Mentoři projektu Společně za vzděláním – Mgr. Eva Kicková a Ing. Jakub Niesner se 23.3 2015 zúčastnili Jarmarku neziskovek v rámci filmového festivalu Jeden svět, který pořádá o. s. Člověk v tísni.

Mentor Ing. Jakub Niesner
Mentor Ing. Jakub Niesner

 

Začátek projektu Společně za vzděláním

Od 1. Března 2015 Muzeum romské kultury realizuje projekt Společně za vzděláním, který je realizován z dotačního programu Integrace romské komunity na rok 2015, který spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje na 60 dětí zejména romských rodin žijících v sociálně znevýhodňujícím prostředí oblasti Brno – Zábrdovice. V centru zájmu projektu jsou vzdělávací dráhy těchto dětí. Klíčovými aktivitami projektu jsou doučování a mentoring, doplněné individuální i skupinovou prací a komunikací se všemi aktéry vzdělávacího procesu žáků. Tím se projekt snaží komplexně působit na všechny oblasti vzdělávání u zapojených dětí. Aktivity projektu probíhají v Muzeu romské kultury, které je zavedeným partnerem místní komunity a realizuje velké množství kulturních, jakož i vzdělávacích projektů a činností. Projekt navazuje na již probíhající doučování a vzdělávací aktivity. Cílem projektu je zprofesionalizovat a zefektivnit stávající činnost a více komunikovat s učiteli dětí, zapojených do volnočasových a vzdělávacích aktivit Muzea. Pozornost je zaměřená také rodiče zapojených žáků, kteří jsou motivováni k aktivnějšímu podílu na vzdělávacím procesu svých dětí.

Kontakt:

Koordinátorka projektu Bc. Petra Banďouchová, ref@rommuz.cz, tel. 733 381 508,             Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00

 

Dětský muzejní klub

Realizace projektu byla podpořena statutárním městem Brnem.

Realizace projektu: leden – prosinec 2015

Anotace projektu: Projekt Dětský muzejní klub je určen dětem, které pravidelně navštěvují individuální Doučování v Muzeu romské kultury. Díky projektu mají děti příležitost trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas (v problémové lokalitě), což vede k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotlivé aktivity projektu jsou nastavené tak, aby co nejvíce přispívaly k osobnostnímu rozvoji dětí – zlepšovaly jejich schopnosti a dovednosti a podpořily jejich sebevědomí. Velký důraz je kladen na dlouhodobou spolupráci s dětmi a pravidelnost aktivit. Projekt je specifický ve svém přesahu – nezaměřuje se jenom na volnočasové aktivity, ale i na vzdělávání a školní úspěšnost dětí (díky provázanosti s doučováním). Pracovníci projektu navazují s rodiči úzké vztahy a motivují je tak k intenzivnější participaci ve vzdělávání svých dětí.

 

Letní tábor pro děti z Dětského muzejního klubu

Realizace projektu byla podpořena Městskou částí Brno – střed.

Realizace projektu: srpen 2015

Anotace projektu: Letní tábor je vyvrcholením celoročního snažení a je odměnou za pravidelnou a systematickou práci a docházku na individuálním doučování.

Děti mají příležitost strávit 9 dní, mimo vyloučenou lokalitu, v přírodě, což je pro mnoho z nich jedinečná příležitost.

Většina dětí navíc pochází z ekonomicky slabých rodin, které si nemohou dovolit dětem zaplatit komerční letní tábory.

Program tábora je zaměřen na sociálně – osobnostní rozvoj dětí, a to prostřednictvím týmových a kreativních aktivit a zážitkových her. Ve všech aktivitách klademe důraz na princip fair – play. Děti se prostřednictvím pobytu mimo domov učí také starat sami o sebe, čímž získávají nové dovednosti a kompetence.

 

„Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů“

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem kultury v rámci programu Kulturní aktivity – podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“

Realizace projektu: únor – listopad 2015

Anotace projektu:

Naši stálou expozici chceme představit pedagogické veřejnosti jako atraktivní prostor pro realizaci edukačních aktivit spojených s uměleckou tvorbou přímo v prostorách muzea. Návštěva školní skupiny v expozici ale může posloužit i jako východisko dalších aktivit ve škole, ke kterým by pedagogové získali inspiraci a podklady v nově vzniklém didaktickém materiálu (vznikne v tištěné podobě a na webu muzea bude volně ke stažení).  Součástí projektu bude cyklus seminářů pro studenty pedagogických oborů, který bude mít za cíl detailně je seznámit s expozicí Příběh Romů a provést je pod vedením pedagogických odborníků a odborných pracovníků muzea procesem tvorby edukačních programů pro školní skupiny, které budou z expozice vycházet a budou zahrnovat umělecké aktivity. Všechny semináře budou probíhat přímo v expozici Příběh Romů a dalších prostorách muzea. Do tvorby programů budou od začátku zapojeni odborní pracovníci muzea (kurátoři sbírkových fondů, historik, knihovnice), kteří k jednotlivým tématům připraví i doplňující materiály – fotografie, dokumenty, audio a videozáznamy). Partnery projektu jsou Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Lužánky – středisko volného času, Brno, Lidická 50.

bar.ces.pozluzanky_logologo