Projekty

PROJEKT  R.I.C.E.

Už od roku 2011 jsme součástí projektu R.I.C.E., který vzešel ze spolupráce Města Brna a města Leeds ve Velké Británii.

Projekt vznikl v rámci partnerství Comenius Regio a jeho cílem je zlepšit studijní výsledky romských žáků a usnadnit jejich začlenění do společnosti. V obou městech žije početná romská komunita. Zatímco v Brně žijí Romové již odedávna, do Leedsu Romové přišli v menším počtu před rokem 2004 jako uprchlíci a žadatelé o azyl. Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004, se přiliv romských migrantů zvýšil. Romové z České republiky a ze Slovenska tvoří dnes v Leedsu, kromě menšího počtu Romů z Polska a z jiných zemí střední Evropy, většinu.

V rámci aktivit projektu se uskutečnilo několik vzájemných návštěv v Brně i Leedsu, do kterých se zapojili jak zástupci partnerských škol z obou měst, tak zástupci místní správy a neziskových organizací. Koordinátorem projektu je Odbor zahraničních vztahů a odborným garantem Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. Partnery projektu js.ou Muzeum romské kultury, Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o. , Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22 a IQ Roma servis. Při vzájemných návštěvách škol, sledováním výuky v Brně a v Leedsu mohli aktéři projektu prodiskutovat problémy se vzděláváním a začleňováním romských žáků.
Součástí projektu R.I.C.E jsou  rovněž výstavy. Ve školách v Leedsu bylo možno zhlédnout výstavu Genocida Romů v době druhé světové války z produkce Muzea romské kultury a v budově muzea byly vystaveny obrazy romského výtvarníka albánského původu Ferdinanda Kociho, který žije ve Velké Británii. Součástí projektu byly i pravidelné oslavy Mezinárodního dne Romů a hudební festival Amari Kereka v Brně, kterého se účastnili také hosté z Velké Británie.

Město Brno navázalo partnerskou spolupráci s Leedsem již v roce 1993 a od té doby obě města realizovala celou řadu společných aktivit jak v oblasti místní správy, tak v oblasti kultury, sportu, školství a sociální péče. Tento projekt přispěje k posílení partnerství mezi oběma městy a výměně zkušeností a dobré praxe v oblasti vzdělávání.
Více o projektu na www.riceproject.eu.

Naše aktivity v rámci projektu:
Výstava romského malíře Ferdinanda Kociho.
Kniha pro děti Náš svět psíma očima, která vyšla v roce 2013.

 

 

Legacy of Oppression

The overall goal of the Legacy of Oppression Project is to explore how the lasting effects of historical oppression and prejudice (including racism, colonialism, patriarchy and xenophobia) impacts prevailing social exclusion, intercultural dialogue and communication within a diverse  EU Community with a view of making recommendations for training.

The two-year Improving Intercultural Dialogue: Exploring the Legacy of Oppression Project brings together a partnership of organisations from five European Countries: Wide Open School Foundation (Slovakia), The Museum of Romani Culture (Czech Republic), EU Warehouse (Belgium) and Stiftung Liebenau (Germany), led by PPP.  Funded through the European Commission Lifelong Learning Programme: Grundtvig Learning Partnership, the overall aim of this project is to explore the lasting effects of historical oppression and prejudice (including racism, colonialism, patriarchy and xenophobia) on social exclusion and intercultural dialogue.

This project intends to compare the adult educational approaches and packages of a range of institutions working with oppressed groups across Europe, bringing together: an NGO working with Roma groups in Slovakia; a Museum educating around Roma exclusion in the Czech Republic; a Foundation in Germany working with disabled people facing prejudice and discrimination; an NGO providing training around anti-discrimination and inclusion in the UK; along with a specialist in EU policy and partnership working in Belgium.  Through this diverse partnership, we will attempt to isolate the similarities, differences and salient principles in the experience of oppression and the effects of this ‘legacy’ on social exclusion and intercultural dialogue, especially intercultural communication and learning.

Along with promoting the objectives of the ’2010: European Year for Combating Poverty and Social Exclusion’ this project aims to challenge the underlying negatve stereotypes and stigma attached to poverty and social exclusion.  The project will provide a framework for the development of adult educational materials, focusing on competencies, reflection benchmarks and practical tools in order to improve the impact and effectiveness of intercultural dialogue.  The project approach will be both inter- and trans-disciplinary.

Project webpage:
www.legacyofoppression.org

The project Legacy of Oppression is funded by:

The European Commission’s Lifelong Learning Programme enables people at all stages of their lives to take part in stimulating learning experiences, as well as helping to develop the education and training sector across Europe.

 

Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy

Moderní dějiny a multikulturní společnost je název nové studijní specializace magisterského studia historie, která je od roku 2011 v nabídce Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Projekt, jehož plný název zní „Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy“, je v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost podporován Evropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Muzeum rosmké kultury zde figuruje jako partnerská organizace.
Webové stránky projektu.

 

Speciální výtvarná výchova

Muzeum romské kultury, s.p.o. je jedním z partnerů projektu Speciální výtvarná výchova, jehož realizátorem je katedra výtvarné výchovy PdF MU. Projekt je zaměřen na studenty oborů speciální výtvarná výchova, speciální pedagogika-výtvarná výchova a vizuální tvorba-výtvarná výchova. Díky projektu si studenti zvýší odbornost i kompetence v oblasti práce se sociálně znevýhodněnými skupinami.
Studenti absolvují teoretické kurzy a semináře, získané znalosti využijí v konkrétních dílnách s účastníky (u jednotlivých partnerů). Z výstupů dílen budou uspořádány min. 2 velké výstavy, z toho jedna v Domě umění. Prostřednictvím výstav se s díly seznámí i široká veřejnost, didaktické a odborné zkušenosti studentů z projektu budou využity ve výukových materiálech. Financováno z OPVK, ESF.

 

Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci – CERME

Muzeum romské kultury je partnerem v projektu (spolu s Židovským muzeem), který realizuje Ústav religionistiky Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem projektu je vzdělávat učitele ZŠ a SŠ v oblasti multikulturní výchovy. Výstupem projektu bude mimo jiné cyklus seminářů pro učitele, poradní web, tištěné a elektronické materiály s návrhy konkrétních aktivit do výuky. Financováno z OPVK, ESF.
Webové stránky projektu.