Odborné oddělení

Odborné oddělení Muzea romské kultury

Odborné oddělení Muzea romské kultury se zabývá především vytvářením sbírky vypovídající o duchovní a hmotné romské kultuře a o historii. Pečuje o třídění, evidenci a vhodné uložení sbírkových předmětů a také o jejich prezentaci odborné i široké veřejnosti prostřednictvím publikací a výstav.

Sbírka muzea je zapsána v Centrální evidenci sbírek http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php, v současné době je v CES zapsáno celkem 25 247 sbírkových předmětů.

Sbírku tvoří ji celkem 4 podsbírky: a) romská tématika (MRK), b) audiodokumentace (A), c) fotodokumentace (F) a d) videodokumentace (V). Celkově je sbírka tříděna do 13 sbírkových fondů:

Odborné oddělení postupně vydává publikační řadu Sbírky Muzea romské kultury, v nichž prezentuje jednotlivé sbírkové fondy:

2005 – Výtvarné umění. Romští autoři. Přírůstky 1991-2005, 190 str., (zakoupíte zde).

2007 – Textil. Šperk. Přírůstky 1991-2006, 163 str., (zakoupíte zde).

2008 – Tradiční řemesla, profese a zaměstnání. Přírůstky 1991-2007, 321 str., (zakoupíte zde).

2014 – Fond plakátu a pozvánek (přírůstky 1991-2012), 230 str., (zakoupíte zde).

Součástí týmu Sbírkového oddělení je historik Mgr. Dušan Slačka, který odborně zpracovává téma historie Romů.

S konkrétními dotazy či náměty se badatelé mohou obracet buď na jednotlivé kurátory sbírkových fondů nebo na vedoucí oddělení: Mgr. Janu Habrovcovou (sbirky@rommuz.cz).

Badatelská návštěva je možná po předchozí domluvě, řídí se Badatelským řádem Muzea romské kultury.