Přednášky a jiné služby

• Úvod do studia dějin Romů

• Nejstarší dějiny Romů do pol. 18. stol.

• Dějiny Romů od pol. 18. stol. do r. 1938

• Genocida Romů v době druhé světové války (1939–1945)

• Dějiny Romů po roce 1945

• Jak vyučovat o romské kultuře v kontextu aktuální situace

• Co je to tzv. romský problém a jeho možná řešení

• Duchovní kultura Romů

• Romský jazyk

• Ústní lidová slovesnost a literatura

• Romská literatura

• Výtvarný projev Romů

• Romové a média

• Pacient – Rom v etnokulturních souvislostech

• Romové v ČR – základní údaje o etniku relevantní pro práci policisty

• Specifika vzdělávání sociálně vyloučeného žáka

Další:
• Odborné konzultace
• Posudky odborné literatury a učebnic
• Další přednášky z dějin a kultury Romů dle individuální domluvy viz PhDr. Jana Horváthová, e-mail: horvathova@rommuz.cz, + 420 734 645 449