Propagační panely o činnosti MRK

  • 8 panelů systému roll-up ( i anglická verze)

  • informují o vzniku muzea, sbírkách, knihovně, akcích a výzkumné činnosti, texty doprovázeny barevnými fotografiemi

  • přednosti: jednoduchá instalace, základní informace o naší organizaci, v ČJ a AJ, bez náročnosti na výstavní fundus