romarising / romské obrození

  • Roma Rising / Romské obrození – výstava portrétů více než 100 českých občanů – Romů, jimž se podařilo prosadit se v majoritní společnosti, přestože čelili velmi silně zakořeněným předsudkům. Otevírají tím cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny do společnosti jako rovnocenného partnera. Tento projekt je poctou jejich odvaze. Autor fotografií: Chad Evans Wyatt

  • Přednosti: variabilita dle prostoru, popisky v ČJ a AJ, jednoduchá instalace, zarámováno a zaskleno, atraktivní námět

  • http://www.romarising.com/cz/index.html

  • Možnosti:

  1. 36×28,5 (20 ks)- černý rám

  2. 60×50 (10 ks) – kliprám

  3. 60×50(10 ks) – černý rám

  4. 40*50(28 ks) černý rám

001

výstava romarising na Vládě České republiky, 2014

výstava romarising v muzeu Komenského, Přerov, 2014

výstava romarising v muzeu Komenského, Přerov, 2014

výstava romarising v muzeu Komenského, Přerov, 2014