Pro učitele

Identita evropských Romů ve 20. století. Letní škola pro učitele

20. 8.- 22. 8. 2017

Místo konání: Brno a Hodonín u Kunštátu

Pořadatelé: Institut Terezínské iniciativy a Muzeum romské kultury

pozvanka

Třídenní letní škola určená pro pedagogické pracovníky a vysokoškolské studenty z ČR a SR, se zaměřením na dějepis a společenské vědy.
Součástí letní školy bude komentovaná prohlídka expozic Muzea romské kultury, workshopy, diskuse, setkání s představitelem romské menšiny, sdílení příkladů dobré praxe, kulturní program. První den letní školy proběhne návštěva bývalého cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu s účastí na pietním aktu, následující dva dny se program uskuteční v Brně.

TÉMATA:
Známe historii Romů ve 20. století?
Otevíráme ve školách romská témata, včetně holocaustu Romů během 2. sv. války?
Pokud ne, co nám brání učit o tématech spojených s Romy? V čem je romské téma konfliktní či kontroverzní?
Jak pracovat s předsudky?
Jak ve výuce využít práce s vlastní identitou?
Jak pracovat s kontroverzními tématy ve výuce?
Sdílení příkladů dobré praxe: co funguje?
METODY:
Pracujeme s metodou Facing History and Ourselves, které jsou využívány v projektech Naši nebo cizí. Židé v českém 20. století (http://www.nasinebocizi.cz/) a Výchova k respektu a toleranci (http://www.vychovakrespektu.cz/)
ZAJIŠTĚNÍ:
Ubytování účastníků letní školy bude zajištěno v Brně .
Autobus na pietní akt do Hodonína u Kunštátu bude vypraven z Brna
DOPROVODNÉ AKCE:
komentovaná prohlídka brněnského Cejlu (Meeting Brno)
Účast (ubytování, stravování a materiály) na letní škole je bezplatná.
Pro úspěšné absolventy letní školy je připraven návazný mezinárodní program v Dokumentačním centru pro Romy a Sinty v Heidelbergu v listopadu 2017 a účast na mezinárodní konferenci v Budapešti na jaře 2018.
Přihlašujte se zde.

„Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů”

V rámci cyklu seminářů Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů se studenti pedagogických oborů seznámili s procesem tvorby edukačních programů a díky odborným pracovníkům muzea poznali detailně stálou expozici muzea s názvem Příběh Romů a nahlédli do muzejních depozitářů. Jednotlivá setkání měla za cíl seznámit účastníky jak s metodikou tvorby programů, které zahrnují umělecké aktivity, tak s dějinami a kulturou Romů, a to zejména s prameny, ze kterých mohou při přípravě aktivit čerpat.

obr_materiályMetodický materiál (ke stažení ve formátu PDF) popisuje možné didaktické přístupy – práci se složeným podnětem a program vystavěný na principu tematické kooperativní výuky, jehož ústřední didaktickou technikou je živý obraz. Pro vlastní práci ve třídě předkládáme několik námětů, které vycházejí z expozice Příběh Romů a mohou návštěvu muzea vhodně doplnit, a soupis materiálů připravených muzeem, které jsou pedagogům k dispozici (videodokumenty, výstavy k zapůjčení, dosud publikované pracovní listy).

Odtud nemáte žádnej návrat výřezDVD nosiče s video sestřihem pěti zkrácených výpovědí pamětníků, které obsahově pokrývají nejrůznější formy perzekuce romského obyvatelstva na českém a slovenském území v období druhé světové války, nabízíme učitelům bezplatně. Mohou je využívat v další samostatné práci ve škole.

Zvolený název odkazuje na slova z vyprávění jedné z pamětnic. Božena Růžičková vzpomínala, jak den po příjezdu do tzv. cikánského tábora v Letech u Písku jeho velitel nastoupeným vězňům sdělil: „Brána se před váma otevřela, brána se za váma zavřela a odtud nemáte žádnej návrat.“ I přesto, že měli nacisté připraveno „konečné řešení cikánské otázky“, nepodařilo se jej naštěstí v plné míře uskutečnit. Mnoha lidem se návrat domů podařil a mohli a mohou podávat svědectví o hrůzách holocaustu.

Připojený booklet obsahuje kromě stručných medailonů všech pěti pamětníků také přehled historie pronásledování romského obyvatelstva na území dnešní České a Slovenské republiky. Videomedailony „Odtud nemáte žádnej návrat…“ vznikly díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu.

Pro objednávku DVD „Odtud nemáte žádnej návrat…“ a další informace kontaktujte muzejní pedagožku Evu Dittingerovou.
e-mail: lektor@rommuz.cz
tel.: 545 214 419