Pro učitele

Holokaust Romů. Seminář pro pedagogy

5.-8.10.2017

Místo konání: Mnichov a Dachau

Pořadatelé: Bayerischer Jugendring. Körperschaft des öffentlichen Rechts a Muzeum romské kultury

Nabízíme: ubytování, plnou penzi, program, zdravotní pojištění

Účastnický poplatek: účastníci z ČR neplatí, hradí si pouze náklady na dopravu

Cílová skupina: pedagogové, vedoucí mládežnických skupin, pracovníci s mládeží (vč. mezinárodně zaměřených), zaměstnanci muzeí a památníků, které se zabývají, nebo se chtějí zabývat nacistickou genocidou Romů a Sintů

Program: V rámci semináře budeme tematizovat vývoj diskurzu připomínání a historie týkající se nacisty zavražděných Sintů a Romů, a také význam romského holokaustu v česko-německém kontextu. Navštívíme památník v Dachau a Dokumentační centrum národního socialismu v Mnichově. V centru našeho zájmu je reflexe vlastní historie a jiných narativů a jejich význam pro mládež / výměny mládeže. Program bude doplněn o odborné přednášky.

Identita evropských Romů ve 20. století. Letní škola pro učitele

20. 8.- 22. 8. 2017

Místo konání: Brno a Hodonín u Kunštátu

Pořadatelé: Institut Terezínské iniciativy a Muzeum romské kultury

Kapacita letní školy je již naplněnapozvanka

„Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů”

V rámci cyklu seminářů Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů se studenti pedagogických oborů seznámili s procesem tvorby edukačních programů a díky odborným pracovníkům muzea poznali detailně stálou expozici muzea s názvem Příběh Romů a nahlédli do muzejních depozitářů. Jednotlivá setkání měla za cíl seznámit účastníky jak s metodikou tvorby programů, které zahrnují umělecké aktivity, tak s dějinami a kulturou Romů, a to zejména s prameny, ze kterých mohou při přípravě aktivit čerpat.

obr_materiályMetodický materiál (ke stažení ve formátu PDF) popisuje možné didaktické přístupy – práci se složeným podnětem a program vystavěný na principu tematické kooperativní výuky, jehož ústřední didaktickou technikou je živý obraz. Pro vlastní práci ve třídě předkládáme několik námětů, které vycházejí z expozice Příběh Romů a mohou návštěvu muzea vhodně doplnit, a soupis materiálů připravených muzeem, které jsou pedagogům k dispozici (videodokumenty, výstavy k zapůjčení, dosud publikované pracovní listy).

Odtud nemáte žádnej návrat výřezDVD nosiče s video sestřihem pěti zkrácených výpovědí pamětníků, které obsahově pokrývají nejrůznější formy perzekuce romského obyvatelstva na českém a slovenském území v období druhé světové války, nabízíme učitelům bezplatně. Mohou je využívat v další samostatné práci ve škole.

Zvolený název odkazuje na slova z vyprávění jedné z pamětnic. Božena Růžičková vzpomínala, jak den po příjezdu do tzv. cikánského tábora v Letech u Písku jeho velitel nastoupeným vězňům sdělil: „Brána se před váma otevřela, brána se za váma zavřela a odtud nemáte žádnej návrat.“ I přesto, že měli nacisté připraveno „konečné řešení cikánské otázky“, nepodařilo se jej naštěstí v plné míře uskutečnit. Mnoha lidem se návrat domů podařil a mohli a mohou podávat svědectví o hrůzách holocaustu.

Připojený booklet obsahuje kromě stručných medailonů všech pěti pamětníků také přehled historie pronásledování romského obyvatelstva na území dnešní České a Slovenské republiky. Videomedailony „Odtud nemáte žádnej návrat…“ vznikly díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu.

Pro objednávku DVD „Odtud nemáte žádnej návrat…“ a další informace kontaktujte muzejní pedagožku Evu Dittingerovou.
e-mail: lektor@rommuz.cz
tel.: 545 214 419