Akce pro veřejnost

Program 2018:

14. 2. 2018 Pavel Karouse: Anti-Fascist Art

Přednáška sochaře Pavla Karouse.

13. 10. 2017 – 25. 2. 2018 Bez nenávisti? / HateFree?

Doprovodný program k výstavě:

18 .2. Setkání u kulatého stolu s Magdou Fabianczyk a Angelou Mirgou, Bytom (PL)
Spolupráce umyělkyně Madgy Fabianczyk a romské aktivistky Angely Mirgy vedla k odhalení složité situace mezi Romy a jejich polskými sousedy v postindustriálním městečku Bytom. Svou návštěvou v Brně chtějí na společný projekt navázat a nahlédnout na situaci Romů v Brně.

  1. 23. 3. – 30. 9. 2018, Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty

vernisáž: 22. 3. 2018, 17:00

Výstava představí prostřednictvím unikátních fotografií ze sbírky Muzea romské kultury život romské osobnosti Andreje Pešty (1921-2009). Andrej Pešta byl aktivním fotografem, ale věnoval se také romsky psané literatuře, výtvarnému umění, byl redaktorem časopisu Svazu Cikánů-Romů Románo ľil, Jeho fotografie autenticky zachycují život Romů převážně z období šedesátých až osmdesátých let 20. stol.
Externí kurátor: Tomáš Pospěch

7. 3., 14:00, Pietní akt – připomínka obětí genocidy Romů v období druhé světové války
V roce 2018 si připomínáme 75. výročí zahájení transportů evropských Romů do vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau. První velký transport Romů z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava byl vypraven z Brna. Dobytčí vagony s více než tisícem romských mužů, žen a dětí dorazily do Auschwitz dne 7. března 1943.