Umělecké sympozium

Umělecké sympozium – 10. – 17. 9. 2017

Mezinárodní sympozium čtrnácti umělců ze zemí Visegrádské čtyřky se bude zabývat emancipací romské kultury a romského vizuálního (výtvarného) umění. Součástí sympozia bude program pro veřejnost v podobě přednášek, promítání nebo možnosti setkat se s umělci v rámci otevřených ateliérů. Koncepci a program sympozia připravuje jako externí kurátorka romská umělkyně Ladislava Gažiová, absolventka ateliéru konceptuálního umění Jiřího Davida na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Na sympozium naváže výstava romského umění v Místodržitelském paláci Moravské galerie s datem vernisáže 2. listopadu.

Umělecké sympozium se bude konat od 10. 9. do 17. 9. 2017. Kurátorka Lada Gažiová.

Adaj hin than predal o dživipen

Tady je místo pro život

Výstava bude v Místodržitelském paláci v Brně od 3. 11. 2017 do  28. 1. 2018. Úvodní vernisáž proběhne 2.11.2017 v 18 hodin. Kurátoři výstavy jsou Lada Gažiová a Ondřej Chrobák (Moravská Galerie).

Anotace k výstavě v MG

Adaj hin than predal o dživipen –  Tady je místo pro život

“Space is the place”, zpívá sbor na stejnojmenné desce extravagantního jazzmana Sun Ra z planety Saturn, (neoficiálního) zakladatele myšlenkového konceptu zvaného Afrofuturizmus.

Tento směr, vzniklý v polovině minulého století, popisoval situaci ve které Afroameričané naleznou spravedlnost až ve vesmírné diaspoře existující mimo planetu Zemi. Podobné vize útěchy a naděje ve vzdálených fikčních světech by dnes neměly být tak aktuální jako v sedmdesátých letech, ale bohužel jsou.

Vědecká fantastika afrofuturismu je stále v mnohá ohledech aktuální a může být inspirativní pro situace mnohá dalších národů a etnik. “To pravé místo pro život” romského národa je tématem, které se řešilo po staletí a otázky ohledně (ne)existence vlastního území vyvstávají dodnes. Při aplikaci afrofuturistické optiky rozšíříme tuto vizi o fantaskní až surrealistickou polohu, která se tolik nezabývá autonomií teritoriální, ale v metaforické formě nutí k upřesnění vlastních kulturních, společenských a politických pozic. Hlavními tématickými okruhy výstavy tedy jsou: emancipace romské kultury, zrovnoprávnění romského národa a možné perspektivy budoucího sebeuvědomění.

Sen o zaslíbené zemi je vždy osobní projekcí ideálu, představy o tom, jak bychom si to představovali tady a teď. Afrofuturizmus je pro výstavu inspirací, nenabádá však k úniku, ale k vytvoření nového scénáře budoucnosti, který nám může pomoct změnit současnost.
Umělecké sympozium je podpořeno Visegrádským fondem, MKČR a MMB.

Výsledek obrázku pro visegrad fund logoVýsledek obrázku pro mkčr logo

Výsledek obrázku pro magistrát města brna logo