Výstavy a jiné akce

VÝSTAVY

7. 10. 2016 – 30. 4. 2017

POKLAD ROMŮ / AMARE SOMNAKA / TAJEMSTVÍ ROMSKÉHO ŠPERKU

„Šperk je v kultuře Romů prvkem snad nejvíce viditelným, blyštivým, bombastickým. Fakticky byl však věcí praktickou, která jistila uchování rodu. Byl nedílnou součástí stejně tak vzezření Romů, jako jejich životů. Je vnějším znakem, který v sobě ukrývá symboly a náznaky, jež jemnými předivy vedou až k nitru skutečného pokladu romské kultury.“

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské a kurátorka výstavy Poklad Romů, citace z katalogu k výstavě Poklad Romů

Anotace výstavy

Rozsáhlá přechodná výstava instalovaná ve všech prostorách muzea určených k přechodným výstavám představí historický romský šperk jednak jako formu rodového pokladu a ztělesnění mytické síly předků, symbolů moci představitele romské skupiny i jako odvěkou nezbytnou součást romského odívání mužů i žen různých romských skupin světa. Od historických dokladů klenotů a jejich zobrazení instalace postupně přechází k novodobým podobám romského šperku. Součástí výstavy, které překlenuje téma klenotů od minulosti do současnosti, je i prezentace konkrétních umělkyň z tuzemska i ze zahraničí, které se zaměřují právě na šperkovou tvorbu. (Výtvarnice Malgorzata Mirga Tas z Polska, mezinárodně úspěšná šperkařka Nicole Taubinger, působící aktuálně v České republice, návrhářka šperků a oděvů pro Miss Slovensko, Monika Vontszemüová nebo  majitelka značky Romani design, úspěšná profesionální návrhářka oděvů a šperků inspirovaných romským folklorem, Erika Varga z Maďarska.) Součástí projektu výstavy budou také vybraní externí kustodi – průvodci výstavou z řad Romů. Ti budou poskytovat návštěvníkům cenné doplňující informace ze života svých komunit a zejména pak o roli a pozici klenotů ze vzácných kovů v romské materiální i duchovní kultuře.

Kurátoři výstavy: PhDr. Jana Horváthová, Mgr. Jana Habrovcová

Autor výtvarné instalace: Jan V. Maroušek

VERNISÁŽ: 6. 10. 2016 v 17 hodin

Doprovodný program k výstavě leden – duben 2017

  1. 22. 1., 19. 2. v 15 h. Tvořivé dílny pro děti i dospělé inspirované výstavou, šperky z tradičních i netradičních materiálů. Vstupné zdarma.                                                                    Rezervace nutná, počet míst je omezen: lektor@rommuz.cz, 545 214 419

 21.2., 21. 3. v 16 h. Komentovaná prohlídka výstavy Poklad Romů s kurátorkou PhDr. Janou Horváthovou.  Rezervace vhodná, počet míst je omezen: propagace@rommuz.cz , 775 972 782

  1. 26.3. v 15 h. Workshop se šperkařkou Malgorzatou Mirga Tas, dílna je určena dětem i dospělým.  Rezervace nutná, počet míst je omezen: lektor@rommuz.cz, 545 214 419

6.4. v 17 h. Místodržitelský palác – Módní přehlídka oděvní značky Gypsy MaMa a šperkařky Nicole Taubinger, akce se koná u příležitosti Týdne romské hrdosti.  Nádvoří Místodržitelského paláce, Moravské nám. 1a

MRK_190_web