Výstavy k zapůjčení

Muzeum romské kultury zapůjčuje putovní výstavy subjektům z České republiky i ze zahraničí. Kontaktní osoba pro zápůjčky:
Mgr. Jana Habrovcová 
E-mail: remesla@rommuz.cz
Tel.: +420 734 315 043

Jaké jsou naše požadavky při zapůjčování výstav?

Proplacení dopravy výstavy do místa konání výstavy a zpět. V případě, že výstavu instaluje pracovník muzea, požadujeme proplacení jeho dopravy a odpracovaných hodin. Výstava musí být pojištěna během dopravy tam, v průběhu instalace, v průběhu jejího trvání, při demontáži i zpáteční dopravě. Požadujeme rovněž zajištění bezpečnosti objektu, v němž je výstava vystavena (EZS, celodenní hlídání pověřenou osobou).

Nabídka putovních výstav k zapůjčení

Propagační panely o činnosti MRK

8 panelů systému roll-up informuje o vzniku muzea, jeho sbírkách, knihovně, akcích a výzkumné činnosti. Texty jsou doprovázeny barevnými fotografiemi. Předností výstavy je její jednoduchá instalace. Obsahuje všechny podstatné informace o organizaci v českém a anglickém jazyce bez náročnosti na výstavní fundus.

Krásné časy…?

35 fotografií ze sbírek MRK zobrazujících výjevy ze života Romů od poloviny 19. století do začátku 2. světové války. Fotografie jsou umístěny v černých zasklených rámech (formátu 40×60 cm). Doplněny jsou o 2 informační tabule ve stejném formátu (text je psán v českém i anglickém jazyce). Předností výstavy je opět jednoduchá instalace. Popisky jsou vypracovány v anglickém i českém jazyce.

Řemesla našich předků Sikhľarďi buťi – somnakuňi buťi

Výstava o řemeslech zahrnuje výrobky i nářadí ze sbírky muzea, doprovodné texty obsahují základní informace o jednotlivých řemeslech a způsobech obživy a vysvětlují tradiční pracovní postupy. Vše je ilustrováno fotografiemi a nákresy. Předností výstavy je atraktivní námět. Popisky jsou vyrobeny v českém jazyce (možno dodat sylabus v anglickém jazyce). Výstavu je možno instalovat dle prostorových možností a existujícího výstavního fundu. Pro dopravu výstavy je nutno objednat specializovanou firmu a 2 pracovníky muzea. K instalaci je nutno použít speciální instalační materiál, kterým disponuje muzeum. Výstavu je vhodné umístit do speciálních prostor (např. ne průchozí apod.).

S´oda pre tute?! Co to máš na sobě?!

Výstava skládající se z oděvů, doplňků a rukodělných výrobků z muzejního Fondu textilu. Výstava zahrnuje reprezentativní ukázky oděvů Romů z různých částí Evropy. Exponáty jsou doprovázeny fotografiemi a texty se základními informacemi o způsobu odívání u evropských Romů. Předností výstavy je atraktivní námět a variabilita při instalaci dle vlastností prostoru a existujícího výstavního fundu. Pro dopravu výstavy je nutno objednat specializovanou firmu a 2 pracovníky muzea. K instalaci je nutno použít speciální instalační materiál, kterým disponuje muzeum. Výstavu je vhodné umístit do speciálních prostor (např. ne průchozí apod.).

Svět očima Romů E luma romane jakhenca

Výstava obsahuje obrazy, dřevořezy a další doklady romského výtvarného umění. Zastoupeni jsou jak čeští, tak zahraniční autoři. Předností výstavy je atraktivní námět a variabilita při instalaci dle vlastností prostoru a existujícího výstavního fundu. Pro dopravu výstavy je nutno objednat specializovanou firmu a 2 pracovníky muzea. K instalaci dřevořezů  je nutno použít speciální instalační materiál, kterým disponuje muzeum.

Cigán sa ně prevelice lúbí…

Výstava zahrnuje plakáty a nejrůznější propagační materiály s romskou tematikou. Exponáty jsou umístěny v zasklených rámech (21 kusů). K výstavě jsou připraveny popisky v českém jazyce a sylabus v jazyce anglickém. Výstavu je možno umístit do nejrůznějších prostor. Působí barevným a divácky atraktivním dojmem.

Život jako vyšitý

Výstava vyšívaných obrazů romské umělkyně Markéty Šestákové. Vyšívané obrazy jsou zasazeny do zasklených rámů. K výstavě existují popisky v českém a v anglickém jazyce. Námětem většiny obrazů Markéty Šestákové je život a kultura Romů, a právě tím je výstava divácky velmi atraktivní.

Genocida Romů v době 2. světové války

Výstava podrobně informuje o tématu holocaustu Romů v Evropě v době 2. světové války. Speciální pozornost je věnována dějinám Protektorátu Čechy a Morava. Není vynecháno ani téma zapojení Romů do protinacistického odboje či osud majetku Romů po jejich odsunu do koncentračních táborů. Výstava se skládá z 20 panelů a je k dispozici buď v české nebo v anglické verzi. Její předností je jednoduchá instalace a možnost umístění v různých prostorech.

Roma rising Romské obrození

Výstava portrétů více než 100 českých občanů – Romů, jimž se podařilo i přes silně zakořeněné předsudky vůči Romům prosadit se v majoritní společnosti. Otevírají tím  cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny do společnosti. Autorem fotografií je Chad Evans Wyatt. Fotografie jsou umístěny v zasklených rámech. Popisky existují jak v českém, tak v anglickém jazyce. Více informací o výstavě a o autorovi naleznete na stránkách projektu.