Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu

Muzeum romské kultury Vás srdečně zve na

pietní shromáždění k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů

Čtvrtek 20. 8. 2020, 11.00

Hodonín u Kunštátu. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě

 

V letošním roce uplyne již 77 let od vypravení hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora

Auschwitz II-Birkenau. Uctěme památku obětí rasově motivované perzekuce a genocidy na místě, které je jedním ze symbolů holokaustu Romů a Sintů na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava.

Program:

11:00 zahájení pietního shromáždění, modlitba za oběti, uctění památky obětí, proslovy hostů

13:30 komentovaná prohlídka památníku s historikem

14:30 uctění obětí tábora pohřbených na obecním hřbitově v Černovicích

15:00 ukončení pietního aktu

Program bude doprovázen živou hudbou.

 

Pro návštěvníky pietního shromáždění bude z Brna vypraven autobus zdarma. Autobus bude přistaven před Muzeum romské kultury v 8.30. Místo v autobuse je nutné rezervovat nejpozději do 10. 8. na emailu sekretariat@rommuz.cz nebo na telefonním čísle +420 545 581 206.

 

Doprovodný program:

Výstava návrhů vzešlých ze studentské soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka – pro studenty AVU a HAMU s tématem připomínky romského holokaustu. Soutěž zorganizovala Živá paměť, o.p.s, s níž Muzeum romské kultury dlouhodobě spolupracuje. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Lačho ďives!

 

Výstava archeologických nálezů z dosavadního archeologického průzkumu v Letech u Písku.

Z uvedené akce bude pořízen fotografický a audiovizuální záznam. Materiál může být zveřejněn.

Pietní shromáždění finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.