Amendar – Muzejní publikace roku 2018

Muzeum romské kultury získalo Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2018 za knihu Amendar: Pohled do světa romských osobností získala.

V letošním roce proběhl již XVII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií. Smyslem soutěže je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví – při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit našeho kulturního dědictví.

Projekt Amendar má dvě části, knihu, za jejíž grafikou stojí oceňovaný architekt a designér Martin Hrdina a ke které doslov napsala socioložka Jiřina Šiklová. Kromě 254 životopisných medailonů romských osobností působících na území České republiky v průběhu celého 20. století, obsahuje dva hloubkové rozhovory s bývalou romskou poslankyní a psycholožkou Monikou Mihaličkovou
a aktivistou, mj. laureátem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Davidem Tišerem.

Druhou částí projektu jsou webové stránky www.amendar.cz. Výhodou této webové galerie je možnost jejího doplňování a rozšiřování.

„Rozhodli jsme se nedokončený projekt Nečasovy Galerie romských osobností vydat ze dvou důvodů,“ říká ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. „Tím prvním je fakt, že česká společnost stále nemá představu o tom, jak intenzivně se Romové do celospolečenského života zapojují, ať už ve svých profesích, často velmi prestižních, tak i skrze své umělecké, sportovní nebo občanské aktivity. Tím druhým je pak signál dovnitř romské komunity. Vydáním knihy vzdáváme všem aktivním osobnostem hold.“