Den památky obětí holocaustu

Dne 27. 1. 2019 si připomínáme Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

Navštívit můžete naši stálou expozici s názvem Příběh Romů, jejíž část se věnuje romskému holokaustu za 2. světové války i životu Romů po skončení války.

Volný vstup můžete využít i na stále probíhající fotografickou výstavu Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty. Více o výstavách a akcích >>
www.rommuz.cz/vystavy-a-jine-akce/