Setkání s premiérem Babišem

Dobré zprávy! Po setkání paní ředitelky Jany Horváthové a romské reprezentace s panem premiérem Andrejem Babišem 30. 8. došlo včera 4. 9. 2018 ke schválení uvolnění finančních prostředků na demolici vepřína v Letech u Písku a archeologický výzkum. ?

Vepřín firmy AGPI na místě bývalého tzv. cikánského tábora fungoval od 70. let 20. století až do jara 2018. Koncem roku 2017 byl však vykoupen vládou ČR A Muzeum romské kultury bylo pověřeno demolicí a vybudováním nového památníku obětem romského holokaustu.

Děkujeme panu premiérovi i všem, kdo nás podporují.