Doučování od ledna v DROMu

Ve středu 11. 12. 2019 jsem se rozloučili po 15 letech s projektem doučování.

Projekt doučování Muzea romské kultury po 15 letech přechází pod příspěvkovou organizaci statutárního města Brna DROM, romské středisko. Muzeum romské kultury z kapacitních a finančních důvodů předává tento projekt společně s metodikou i zkušenými mentory. Doučování bude tedy od ledna 2020 pokračovat ve středisku DROM. Kapacita programu bude z důvodů nedostatku finančních prostředků omezena, nicméně věříme, že toto omezení bude pouze dočasné.