Edukační program v Letech u Písku

edukační program
MÍSTO PAMĚTI – PAMĚŤ MÍSTA
tzv. cikánský tábor v Letech u Písku

Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a studenty VŠ jsme připravili vzdělávací program věnovaný holokaustu Romů a Sintů.

délka programu: 150 minut
místo konání: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách
datum konání: 28.–30. 4. 2020, 16.–19. 6. 2020
čas konání: každý den 8:30–11:00 nebo 13:30–16:00
vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, člověk a společnost
průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova
vstupné: zdarma

kontakt pro objednání programu a bližší informace:
edukator (at sign) rommuz.cz, tel. +420 545 214 419

Vzdělávací program se věnuje tématu holokaustu Romů. Představí historii místa, kde v letech 1942–1943 stával tzv. cikánský tábor, a seznámí účastníky s neutěšenými podmínkami života v něm i s významem tábora v kontextu řešení tzv. cikánské otázky. Účastníci budou mít příležitost podívat se na areál bývalého vepřína, na jehož místě je plánována výstavba nového památníku. V programu se pracuje s dobovými dokumenty, fotografiemi a vzpomínkami pamětníků. Společně otevřeme otázku zacházení s místy paměti, mezi která areál patří. Diskutovány budou události, které byly spojené se snahou o uzavření vepřína. Program se vedle poznatků z historie zaměří na rozvoj občanských kompetencí, kritického myšlení a tvořivosti účastníků.

Informační leták ke stažení zde.