Mezipatra – Queer Gypsy 15.11.2017 v 18:00

Diskuze se věnuje tabuizovanému tématu romské LGBT komunity, které se stává čím dál aktuálnějším. Současně reaguje na události a situace, kdy jsou jedinci z romské komunity odsuzováni nejen v rámci většinové společnosti, ale i svého vlastního etnika. Jaké je to být minoritou v minoritě? Akce navazuje na aktuální výstavu Muzea romské kultury Bez nenávisti?.

15.11.2017 v 18 hodin v Muzeu romské kultury