Fotografický workshop s Ninem Nihadem Pušijou

logo_CFNBHledáme účastníky z ČR a z Německa pro workshopy fotografa Nihada Nina Pušiji, které se uskuteční v Muzeu romské kultury jako doprovodný program k výstavě Parno Gras ve dvou termínech:

1. termín: 13.-14. 5. 2017
2. termín 16.-17. 5. 2017

Renomovaný fotograf Nihad Nino Pušija bosenského původu dlouhodobě dokumentuje život Romů z republik bývalé Jugoslávie. V současné době žije v Berlíně a na svých fotografiích zachycuje příběhy imigrantů formou dokumentu a portrétů. Ve své tvorbě zpracovává aktuální společenská témata. Jeho fotografický pohled je originálním a citlivým exkursem do života romské komunity. Jeho fotografie mají příběh, který je tvořen časosběrnou dokumentací života daného člověka. Díky tomuto konceptu autor proniká hlouběji do problematiky menšin.
http://www.fotofabrika.de/

Cíl práce:
Seminář umožní účastníkům utvořit si obraz o sobě samých. Zejména mladí lidé mají plné ruce práce se svou vlastní identitou. Vytvoření vlastního obrazu a vědomé vyjádření sebe sama prostřednictvím média, může být v tomto procesu užitečným nástrojem.
10 mladých lidí (Češi, Němci, Romové a neromové) mezi 13 – 20 lety se vydají s pomocí chytrých telefonů na cestu hledání vlastního obrazu. Vlastními obrazy se myslí autoportréty, ale také fotografie věcí, lidí, zvířat, míst, která jsou důležitá a která si přejeme prostřednictvím dokumentu uchovat.

Účastníci budou mít hrazen nocleh a stravu, dostanou příspěvek na dopravu.
Kapacita je omezená, každého workshopu se účastní pouze 10 lidí.

Kontakt:
Eliška Křížová
propagace@rommuz.cz
Muzeum romské kultury
Museum of Romani Culture
Bratislavská 67
Brno 602 00

Výstava Parno Gras a doprovodné workshopy se konají s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.FDig_021_2017_093_resize