Genocida Romů v době II. světové války

Slavnostní zahájení dokumentární výstavy Muzea romské kultury s názvem “Genocida Romů v době 2. světové války”.

Výstava se věnuje tématu nacistického pronásledování a vyvražďování Romů za druhé světové války především na území dnešní České republiky.

Vernisáž výstavy proběhne 3. srpna 2020. Zahájena bude ve 14 hod. v kinosále Malé pevnosti a pokračovat bude ve výstavních prostorách bývalého tzv. Ženského dvora. Návštěvníkům pak bude výstava přístupná denně po dobu několika následujících let.

Akce se koná u příležitosti Památného dne romského holocaustu.