Identity v konfrontaci – publikace ke stažení

V podobě této knihy se vám dostává do rukou obsáhlý materiál, který zcela uspokojí vaše potřeby v oblasti multikulturní výchovy a nabídne vám řadu podnětů pro práci v rámci výuky dějin, občanské výchovy a základů společenských věd, částečně i zeměpisu nebo výtvarné výchovy. Cílem naší práce na tomto textu nebylo předložit vám jednoznačné a definitivní „pravdy“ o „jiných“ kulturách. V konečném důsledku bychom tím jen vytvářeli další stereotypy. Chtěli jsme spíše podpořit vaše uvažování o relevantních aspektech společenského života, povaze stereotypů a jejich sociálních funkcích a o rozličných důsledcích jejich užívání. Zaměřili jsme se při tom na témata utváření stereotypů, sociálního vyloučení, formování identit a kulturních odlišností a utváření vztahů mezi společenstvími a kulturami.

Identity v konfrontaci. Multikulturní výchova pro učitele / učitelky SŠ a ZŠ. Fujda, M. – Klocová, E. – Kundt, R. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 444 s. ISBN 978-80-210-5558-2.

Publikace ke stažení v sekci pro učitele