Jom ha-šoa 5. května 2016 v Brně

Jom ha-šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu, letos připadá na čtvrtek 5. května. Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s regionálními partnery pořádá 11. ročník veřejného čtení jmen obětí holocaustu v 11 městech České republiky – Praze, Blatné, Brně, Havlíčkově Brodě, Kolíně, Kutné Hoře, Liberci, Litni u Berouna, Plzni, Olomouci a Sušici.
Záštitu nad akcí převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a zástupci místních samospráv.

Tématem letošního 11. ročníku akce je Pomoc lidem v nouzi. Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s regionálními partnery připravuje informační materiál, věnovaný tématu letošního ročníku a zároveň historii a významu čtení jmen obětí holocaustu, které ve veřejném prostoru pořádáme již od roku 2006. Náplní akce je maraton čtení jmen a stručných údajů obětí holocaustu Židů a Romů z Databáze obětí na holocaust.cz Institutu Terezínské iniciativy a z archivu Muzea romské kultury v Brně po dobu dvou až tří hodin. Součástí akce bude také výstava vítězných prací regionálních kol IV. ročníku soutěže pro školy JOM HA-ŠOA – Pomoc lidem v nouzi za účasti autorů prací.

Veřejné připomínky obětí se tradičně zúčastňují pamětníci holocaustu, významné osobnosti veřejného a kulturního života, představitelé židovských i romských organizací, organizací zabývajících se osvětou a vzděláváním v oblasti lidských práv a všichni ti, kterým památka obětí holocaustu není lhostejná. Účastníci akce mají možnost nahlédnout do pamětních knih obětí holocaustu a dalších tematických publikací.

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“, je od roku 1951 oficiálním státním svátkem Státu Izrael,  dnem, kdy se v Izraeli na dvě minuty zastavuje provoz a po celém světě se prostřednictvím občanských a náboženských obřadů vzpomíná na památku šesti milionů zavražděných Židů i na židovské hrdiny bojující proti nacistům. Cílem akce v ČR je připomenout společně židovské a romské oběti nacistické perzekuce ve veřejném prostoru, přizvat k aktivní účasti širokou veřejnost a podpořit diskusi o současném stavu lidských práv.

Pro Jom ha-šoa hledáme dobrovolníky! 

Přijďte číst jména obětí, informovat o akci kolemjdoucí, rozdávat informační brožury a letáky! Sraz dobrovolníků na místě ve 13:30. Budeme rádi, pokud účast potvrdíte koordinátorovi akce Dušanovi Slačkovi na mail historie@rommuz.cz

A2_Brno_bez orez.zn-page-001