Kolokvium „Podpora a motivace ke vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže“

 

Muzeum romské kultury Vás srdečně zve na kolokvium

„Podpora a motivace ke vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže“

  Záměrem setkání je prezentace různých přístupů práce s podporou a motivací sociálně znevýhodněných dětí a mládeže, sdílení příkladů d

obré praxe a síťování organizací zabývajících se podobnou tématikou.

Místo konání: Přednáškový sál Muzea romské kultury, Bratislavská 67, Brno

Datum a čas: 16. října. 2017 od 10:00

Program

10:00 – registrace a zápis hostů

10:30 – úvodní slovo Phdr. Jany Horváthové, ředitelky Muzea romské kultury

10:40 –12:00  Prezentace panelistů

 Mgr. Monika Mihaličková, Romea, o. p. s.

Podpora a motivace SŠ a VŠ studentů ve studiu

Zástupce ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Košice

Vzdělávací podpora sociálně znevýhodněných dětí

Zástupce IQ Roma servis, z. s. , Brno

Vzdělávací program Gendalos

Student ČVUT Filip Sivák a student Jihočeské univerzity Martin Dudi

Moje cesta studiem

 12:00 – 12:20 Coffee break

12:20 – 13:30 Panelová diskuze

 Od 14:00 do 15:00  Pro zájemce možnost účastnit se setkání se zástupci ETP Slovensko na téma Využití Feuersteinovy metody při práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží

Účast na setkání je zdarma, počet míst je omezen. V případě zájmu o účast se prosím zaregistrujte pomocí přiloženého formuláře.

Odkaz na přihlašovací formulář: https://goo.gl/forms/lk9Esy1NW1Mqf5CF3

Kontaktní osoba: Mgr. Nikola Jaklová, mentor2@rommuz.cz, +420 605 051 221