Výběrové řízení na návrh jednotného vizuálního stylu

Muzeum romské kultury, státní přísp. org. vyhlašuje výběrové řízení na autora jednotného vizuálního styl organizace. Jde o prostředky vnitřní i vnější komunikace muzea (logo, vizitky, propagační materiály, interní dokumenty, navigace po budově apod.).

Muzeum je jedinou institucí svého druhu v Evropě, meritum naší činnosti je obsaženo v našem mottu:

„Jsme prostorem pro setkávání kultur. Uchováváme doklady romské historie jako součást evropského dědictví. Vychováváme mladou generaci k toleranci a interkulturnímu myšlení. Přispíváme k boji proti xenofobii a rasismu. Otevíráme cestu ke kořenům romské identity. To vše děláme pro vzájemné porozumění. Pro dialog kultur. Pro nás.“

Jednotný vizuální styl naší organizace by tedy měl respektovat předmět jejího zájmu – romskou kulturu – a ve své podobě reflektovat její pozitivní aspekty. V rámci jednotného vizuálního stylu bude upraveno logo organizace, navrženy šablony propagačních materiálů, prostředky interní komunikace (hlavičkový papír), vizitka, orientační systém budovy, grafika reklamních předmětů.

Pokud máte Vy či Vaše grafické studio zájem o návrh jednotného vizuálního stylu, kontaktuje zaměstnance muzea Radka Žáka prostřednictvím e-mailu (media@rommuz.cz) či telefonu (775 972 782).