Kontakt

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace
Bratislavská 67
602 00 Brno

Telefon +420 545 581 206 / recepce

sekretariat@rommuz.cz

712 39 812

Datová schránka f6d97sc

Číslo účtu 197531621/0710 (ČNB)

IBAN: CZ29 0710 0000 0001 9753 1621

SWIFT: CNBACZPP

Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle č. 219/2000 Sb., a dále Zřizovací listiny čj. 18295/2004, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012, z 20. 12. 2012.
 

VEDENÍ MUZEA: 

 1. PhDr. Jana Horváthová
 2. ředitelka muzea
 3. horvathova@rommuz.cz
 4. Bc. Zuzana Šestáková, DiS.
  asistentka ředitelky
  sekretariat@rommuz.cz, +420 545 581 206
 5. RNDr. Roman Truksa
  vedoucí Úseku ředitele
  usek.reditele@rommuz.cz, +420 774 854 786
 6. Ján Šariský
  správa budovy a depozitářů, řidič
  spravce@rommuz.cz, +420 608 972 782

PAMÁTNÍK V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU A PAMÁTNÍK LETY U PÍSKU:

Mgr. Luděk Strašák, Ph. D.
vedoucí pietních míst
pamatniky@rommuz.cz, +420 774 855 225
Ing. Štěpán Štarha
investiční technik

investicni@rommuz.cz, +420 776 627 144
Mgr. Anna Vrtálková
historička
holokaust@rommuz.cz, + 420 777 497 744

 1. ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ:

 2. Mgr. Kristina Kohoutová
 3. vedoucí Oddělení vztahů s veřejností
 4. kontakt pro média: media@rommuz.cz, +420 775 407 065
 5. Bc. Barbora Doležalová
 6. pracovník Oddělení vztahů s veřejností
 7. propagace@rommuz.cz, +420 775 972 782
 1. LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ:

 2. Mgr. Eva Dittingerová
 3. vedoucí Lektorského oddělení, muzejní pedagožka, programy pro školy
 4. lektor@ rommuz.cz, +420 545 214 419
  Bc. Tereza Marková
  koordinátorka projektu doučování, Dětský muzejní klub
 5. ref@rommuz.cz
  Mgr. Monika Farkašová
  průvodkyně
  Marcela Horváthová
  kustod
  Štefan Ferenc
  kustod
  Mgr. Martin Juřička
  průvodce
  pruvodce2@rommuz.cz

ODBORNÉ ODDĚLENÍ:

 1. Mgr. Jana Habrovcová
 2. vedoucí Odborného oddělení
 3. sbirky@rommuz.cz, +420 734 315 043
 4. Mgr. Adam Holubovský
 5. kurátor Fondu fotodokumentace
 6. foto@ rommuz.cz
 7. MgA. Anna Babjárová
 8. kurátor Fondu videodokumentace
 9. video@rommuz.cz
 10. Mgr. Dušan Slačka
 11. historik, kurátor Fondu písemného materiálu
 12. historie@rommuz.cz
 13. MgA. Matyáš Dlab
 14. kurátor Fondu audiodokumentace
 15. hudba@rommuz.cz
 16. MgA. Anita Topínková, DiS.
 17. kurátorka Fondu výtvarného umění a ohlasů
 18. umeni@ rommuz.cz
 19. Pavla Břoušková
 20. dokumentátorka sbírkové evidence, kurátorka Fondu plakátů
 21. demus@rommuz.cz
 1. EKONOMICKO – PROVOZNÍ ODDĚLENÍ:

Hana Hübelová
vedoucí Ekonomického oddělení, správce rozpočtu
ekonom@rommuz.cz, + 420 776 196 611
Mgr. Monika Novotná
referentka Ekonomického oddělení
referent@rommuz.cz
Irma Martínková
hlavní účetní
hlavniucetni@rommuz.cz
Iveta Pokorná
mzdová účetní
ucetni@rommuz.cz
Iveta Komížová
pokladní
pokladni@rommuz.cz
Sandra Šariská
recepční
recepce@rommuz.cz, +420 545 581 206
Josef Bagár
recepční
recepce@rommuz.cz, +420 545 581 206

 1. KNIHOVNA:

  Mgr. Milada Závodská, Ph.D.
  knihovnice, kurátorka Knižního fondu
  knihovna@rommuz.cz