Kontakt

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace
Bratislavská 67
602 00 Brno

Kontakt: +420 545 581 206 / recepce
sekretariat (at sign) rommuz.cz
IČ: 712 39 812
Datová schránka: f6d97sc
Číslo účtu: 197531621/0710 (ČNB)
IBAN: CZ29 0710 0000 0001 9753 1621
SWIFT: CNBACZPP

Organizace byla zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat se státním majetkem v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a zakládací listinou č.j. Č. 18295/2004, ve znění rozhodnutí ministra kultury č. 45/2012 ze dne 20. prosince 2012.

VEDENÍ MUZEA

PhDr. Jana Horváthová
ředitelka muzea
horvathova (at sign) rommuz.cz

Lenka Dusová
asistentka ředitelky
sekretariat (at sign) rommuz.cz, +420 545 571 798, +420 734 315 044

ÚSEK ŘEDITELKY

Monika Prokešová
ekonomicko-provozní náměstek, zástupce ředitelky, vedoucí úseku
koordinator (at sign) rommuz.cz

Ing. Pavel Odstrčil 
investiční technik
investicni (at sign) rommuz.cz, +420 604 755 467

Petr Oulehla
referent majetkové správy, administrátor veřejných zakázek
pamatniky (at sign) rommuz.cz, zakazkar (at sign) rommuz.cz, +420 774 855 225

Kristína Čajkovičová, MA
koordinátor, projektový a programový pracovník, fundraiser
fundraiser (at sign) rommuz.cz, +420 775 858 613

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Darina Fajmonová, BA
vedoucí provozního oddělení, koordinátor
provoz (at sign) rommuz.cz, +420 774 854 786

Ján Šariský
správa budov a autoparku
spravce (at sign) rommuz.cz, +420 608 972 782

Sandra Šariská
recepční
recepce (at sign) rommuz.cz, +420 545 581 206

František Klečko
recepční
recepce (at sign) rommuz.cz, +420 545 581 206

ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ

Mgr. Alica Sigmund Heráková
vedoucí oddělení vztahů s veřejností, tisková mluvčí
media (at sign) rommuz.cz, +420 775 407 065

Bc. David Toufar
oddělení vztahů s veřejností
propagace (at sign) rommuz.cz, +420 775 972 782

LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ

PhDr. Eleonóra Hamar, PhD.
vedoucí lektorského oddělení
lektor (at sign) rommuz.cz, +420 778 427 173

MgA. Monika Křivánková
edukátor, muzejní lektorka, programy pro školy
edukator (at sign) rommuz.cz, +420 545 214 419

Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková
muzejní lektorka
programy (at sign) rommuz.cz

Bc. Mária Páleníková
průvodce

Mgr. Martin Juřička
průvodce
pruvodce2 (at sign) rommuz.cz

Bc. Kateřina Holíková
průvodce
pruvodce1 (at sign) rommuz.cz

Dana Bagárová
kustod

Josef Bagár st.
kustod

Štefan Ferenc
kustod

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
vedoucí odborného oddělení
sbirky (at sign) rommuz.cz, +420 734 315 043

Mgr. Adam Holubovský
kurátor fondu fotodokumentace, kurátor fondu výtvarného umění
foto (at sign) rommuz.cz; umeni (at sign) rommuz.cz

Mgr. Eva Mazárová
etnoložka
remesla (at sign) rommuz.cz

Mgr. Dušan Slačka
historik, kurátor fondu písemného materiálu
historie (at sign) rommuz.cz

Mgr. Anna Míšková
historik
holokaust (at sign) rommuz.cz, + 420 777 497 744

Robin Stria, DiS.
kurátor fondu videodokumentace
video (at sign) rommuz.cz

Josef Bagár ml.
kurátor fondu audiodokumentace
hudba (at sign) rommuz.cz

Pavla Břoušková
dokumentaristka sbírek
demus (at sign) rommuz.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Bc. Martin Frei
vedoucí ekonomického oddělení, správce rozpočtu
spravcerozpoctu (at sign) rommuz.cz, +420 776 196 611

Věra Řezaninová
personalistka, mzdová účetní
personalista (at sign) rommuz.cz, + 420 776 627 144

Mgr. Monika Novotná
referentka
referent (at sign) rommuz.cz

Irma Martínková
hlavní účetní
hlavniucetni (at sign) rommuz.cz,

Margita Hübschová
hlavní pokladní, správce majetku muzea
pokladni (at sign) rommuz.cz

PAMÁTNÍKY HOLOKAUSTU / LETY U PÍSKU & HODONÍN U KUNŠTÁTU

Mgr. Radovan Krhovský, DiS.
vedoucí památníku Hodonín u Kunštátu
hodonin (at sign) rommuz.cz, +420 775 403 155
Na tomto kontaktu lze domluvit REZERVACE a individuální prohlídku památníku v Hodoníně u Kunštátu

Zdeněk Bubeník 
správce památníku Hodonín u Kunštátu
pruvodcehodonin (at sign) rommuz.cz

KNIHOVNA

Bc. Alena Recmanová
knihovnice, kurátorka knižního fondu
knihovna (at sign) rommuz.cz, +420 545 211 411

Otevírací doba knihovny:
Středa 10:00 -18:00
Pátek 10:00 -14:00