Kontakt

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace
Bratislavská 67
602 00 Brno

Kontakt +420 545 581 206 / recepce
sekretariat (at sign) rommuz.cz
 712 39 812
Datová schránka f6d97sc
Číslo účtu 197531621/0710 (ČNB)
IBAN: CZ29 0710 0000 0001 9753 1621
SWIFT: CNBACZPP

Organizace byla zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat se státním majetkem v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a zakládací listinou č.j. Č. 18295/2004, ve znění rozhodnutí ministra kultury č. 45/2012 ze dne 20. prosince 2012.

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

PhDr. Jana Horváthová
ředitelka muzea
horvathova (at sign) rommuz.cz

Bc. Zuzana Šestáková, DiS.
asistentka ředitelky
sekretariat (at sign) rommuz.cz, +420 545 581 206

RNDr. Roman Truksa
vedoucí úseku ředitele, koordinátor
usek.reditele (at sign) rommuz.cz, +420 774 854 786

Kristína Čajkovičová, MA
projektový manažer, fundraiser
fundraiser (at sign) rommuz.cz

Ján Šariský
správa budov a autoparku
spravce (at sign) rommuz.cz, +420 608 972 782

PAMÁTNÍKY HOLOKAUSTU / LETY U PÍSKU & HODONÍN U KUNŠTÁTU

Petr Oulehla
vedoucí oddělení památníků romského holokaustu
pamatniky (at sign) rommuz.cz, +420 774 855 225

Ing. Pavel Odstrčil 
investiční technik
investicni (at sign) rommuz.cz, +420 604 755 467

Mgr. Radovan Krhovský, DiS.
vedoucí památníku Hodonín u Kunštátu
hodonin (at sign) rommuz.cz, +420 775 403 155

Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková
muzejní lektorka
programy (at sign) rommuz.cz

veřejné zakázky
zakazkar (at sign) rommuz.cz, +420 774 855 225

REZERVACE a individuální domluva prohlídek památníku v Hodoníně u Kunštátu:

Mgr. Radovan Krhovský, DiS.
vedoucí památníku Hodonín u Kunštátu
hodonin (at sign) rommuz.cz, +420 775 403 155

ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ

Mgr. Lucie Horáková
vedoucí oddělení vztahů s veřejností, tisková mluvčí
media (at sign) rommuz.cz, +420 775 407 065

Bc. David Toufar
oddělevní vztahů s veřejností
propagace (at sign) rommuz.cz, +420 775 972 782

LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ

Mgr. BcA. Lenka Sedláčková
vedoucí lektorského oddělení, muzejní lektorka
lektor (at sign) rommuz.cz, +420 778 427 173

MgA. Monika Křivánková
muzejní lektorka, programy pro školy
edukator (at sign) rommuz.cz, +420 545 214 419

Bc. Mária Páleníková
průvodce

Mgr. Monika Farkašová
průvodce

Mgr. Martin Juřička
průvodce
pruvodce2 (at sign) rommuz.cz

Dana Bagárová
kustod

Štefan Ferenc
kustod

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
vedoucí Odborného oddělení
sbirky (at sign) rommuz.cz

Mgr. Adam Holubovský
kurátor Fondu fotodokumentace, kurátor Fondu výtvarného umění
foto (at sign) rommuz.cz; umeni (at sign) rommuz.cz

Mgr. Eva Mazárová
etnoložka
remesla (at sign) rommuz.cz

Mgr. Dušan Slačka
hisotirk, kurátor Fondu písemného materiálu
historie (at sign) rommuz.cz

Mgr. Anna Míšková
historik
holokaust (at sign) rommuz.cz, + 420 777 497 744

Robin Stria, DiS.
kurátor fondu videodokumentace
video (at sign) rommuz.cz

Josef Bagár ml.
kurátor Fondu audiodokumentace
hudba (at sign) rommuz.cz

Pavla Břoušková
dokumentaristka sbírek
demus (at sign) rommuz.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Bc. Pavel Vacek-Veselý
vedoucí oddělení, správce rozpočtu
ekonom (at sign) rommuz.cz, + 420 776 196 611

Mgr. Monika Novotná
referentka
referent (at sign) rommuz.cz

Irma Martínková
hlavní účetní
hlavniucetni (at sign) rommuz.cz

Věra Řezaninová
mzdová účetní, personalistka
ucetni (at sign) rommuz.cz

Margita Hübschová
pokladní
pokladni (at sign) rommuz.cz

Sandra Šariská
recepční
recepce (at sign) rommuz.cz, +420 545 581 206

Josef Bagár
recepční
recepce (at sign) rommuz.cz, +420 545 581 206

KNIHOVNA

Bc. Alena Recmanová
knihovnice, kurátorka knižního fondu
knihovna (at sign) rommuz.cz, +420 545 211 411

Otevírací doba knihovny:
Středa 10:00 -18:00
Pátek 10:00 -14:00