Kontakt

MUSEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace
Bratislavská 67
602 00 Brno

Kontakt +420 545 581 206 / recepce
sekretariat (at sign) rommuz.cz
 712 39 812

Datová schránka f6d97sc
Číslo účtu 197531621/0710 (ČNB)
IBAN: CZ29 0710 0000 0001 9753 1621
SWIFT: CNBACZPP
Organizace byla zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat se státním majetkem v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a zakládací listinou č.j. Č. 18295/2004, ve znění rozhodnutí ministra kultury č. 45/2012 ze dne 20. prosince 2012.

 1. ÚSEK ŘEDITELE:
 1. PhDr. Jana Horváthová
 2. ředitelka muzea
 3. horvathova (at sign) rommuz.cz
 4. Bc. Zuzana Šestáková, DiS.
  asistentka ředitelky

  sekretariat (at sign) rommuz.cz, +420 545 581 206
 5. RNDr. Roman Truksa
  koordinátor, zástupce ředitele

  usek.reditele (at sign) rommuz.cz, +420 774 854 786
 6. Kristína Čajkovičová, MA
  fundraiser
  fundraiser (at sign) rommuz.cz
 7. Ján Šariský
  správa budov a depozitářů

  spravce (at sign) rommuz.cz, +420 608 972 782

PAMÁTNÍKY HOLOKAUSTU / LETY U PÍSKU & HODONÍN U KUNŠTÁTU:

Mgr. Monika Duždová
vedoucí oddělení památníků romského holokaustu
pamatniky (at sign) rommuz.cz, +420 774 855 225
Ing. Štěpán Štarha
investiční technik
investicni (at sign) rommuz.cz, +420 776 627 144
Mgr. Radovan Krhovský, DiS.
vedoucí památníku Hodonín u Kunštátu
hodonin (at sign) rommuz.cz, +420 775 403 155
Mgr. Anna Míšková
historik
holokaust (at sign) rommuz.cz, + 420 777 497 744
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková
muzejní lektorka
programy (at sign) rommuz.cz

ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ:

 1. Mgr. Lucie Horáková
 2. vedoucí oddělení vztahů s veřejností, tisková mluvčí
 3. media (at sign) rommuz.cz, +420 775 407 065
 4. Bc. David Toufar
 5. oddělevní vztahů s veřejností
 6. propagace (at sign) rommuz.cz, +420 775 972 782

LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ:

 1. Mgr. BcA. Lenka Sedláčková
 2. vedoucí lektorského oddělení, muzejní lektorka
 3. lektor (at sign) rommuz.cz, +420 778 427 173
 4. MgA. Monika Křivánková
  muzejní lektorka, programy pro školy

  edukator (at sign) rommuz.cz, +420 545 214 419
  Bc. Tereza Marková
  koordinátorka projektu doučování, Dětský muzejní klub
  ref (at sign) rommuz.cz
  Bc. Mária Páleníková
  průvodce
  Mgr. Monika Farkašová
  průvodce
  Marcela Horváthová
  průvodce
  Štefan Ferenc
  průvodce
  Mgr. Martin Juřička
  průvodce
  pruvodce2 (at sign) rommuz.cz
  Jana Šafaříková
  pedagogický asistent v projektu doučování
  mentor3 (at sign) rommuz.cz
  Bc. Kristýna Glaserová
  pedagogický asistent v projektu doučování
  mentor4 (at sign) rommuz.cz

ODBORNÉ ODDĚLENÍ:

 1. Mgr. Jana Habrovcová
 2. zástupkyně ředitelky, vedoucí Sbírkového oddělení
 3. sbirky (at sign) rommuz.cz, +420 734 315 043
 4. Mgr. Adam Holubovský
 5. kurátor Fondu fotodokumentace
 6. foto (at sign) rommuz.cz
 7. Mgr. Eva Mazárová
 8. etnoložka
  
  1. remesla (at sign) rommuz.cz
  2. Mgr. Dušan Slačka
  3. hisotirk, kurátor Fondu písemného materiálu
  4. historie (at sign) rommuz.cz
  5. Robin Stria, DiS.
  6. kurátor fondu videodokumentace
  7. video (at sign) rommuz.cz
  8. Josef Bagár ml.
  9. kurátor Fondu audiodokumentace
   hudba (at sign) rommuz.cz
   MgA. Anita Topínková, DiS.
   kurátorka Fondu výtvarného umění

   umeni (at sign) rommuz.cz
   Pavla Břoušková
   dokumentaristka sbírek

   demus (at sign) rommuz.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ:

 1. Bc. Pavel Vacek-Veselý
 2. vedoucí oddělení, správce rozpočtu
 3. ekonom (at sign) rommuz.cz, + 420 776 196 611
 4. Mgr. Monika Novotná
  referentka
  referent (at sign) rommuz.cz
  Irma Martínková
  hlavní účetní
  hlavniucetni (at sign) rommuz.cz
  Ivona Šaradínová
  personální a mzdová účetní

  ucetni (at sign) rommuz.cz
 5. Adéla Surá
 6. pokladní
 7. pokladni (at sign) rommuz.cz
 8. Sandra Šariská
  1. recepční
  2. recepce (at sign) rommuz.cz, +420 545 581 206
  3. Josef Bagár
  4. recepční
  5. recepce (at sign) rommuz.cz, +420 545 581 206
 9. KNIHOVNA:
 1. Mgr. Jana Habrovcová
  knihovnice, kurátorka knižního fondu

  knihovna (at sign) rommuz.cz