Konzultační setkání pro příbuzné obětí genocidy Romů a Sintů

Konzultační setkání a odborná pomoc při vyhledávání informací o perzekuovaných osobách

Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR pořádá ve spolupráci s Muzeem holokaustu ve Washingtonu (The United States Holocaust Memorial Museum)

konzultační setkání pro příbuzné obětí genocidy Romů a Sintů, s cílem

pomoci při vyhledávání informací o perzekuovaných osobách,

které žily za druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava.

SETKÁNÍ: 20. září 2019 v Praze (v budově New York University in Prague, Malé náměstí 2, Praha 1)

Muzeum holokaustu poskytuje zdarma služby při vyhledávání informací o osudech konkrétních osob v dokumentech ve více než 25 jazycích a při hledání využívá všechny dostupné prameny muzea – archivy a sbírky, záznamy Mezinárodní pátrací služby, záznamy knihoven a další. Kromě toho v rámci této výzvy nabízí setkání a konzultaci k vyhledaným dokumentům, v přítomnosti tří zaměstnanců Muzea holokaustu s počítači přímo připojenými k databázím, které jsou jinak přístupné pouze z jejich muzea ve Washingtonu.

Pro zájemce o konzultace:
V případě, že máte o setkání a tyto služby zájem, vyplňte, prosím, tento formulář a odevzdejte nebo ho pošlete na adresu:

Pražské fórum pro romské dějiny
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Vlašská 9
110 00 Praha 1

Pracovnice Pražského fóra pro romské dějiny v Praze formulář zprostředkují kolegům ve Washingtonu, kteří prohledají dostupné fondy včetně archivu Mezinárodní pátrací služby. O tom, zda bylo vyhledávání úspěšné, či nikoliv, vyrozumí Muzeum holokaustu pracovnice Fóra. Ty pak budou všechny žadatele kontaktovat ať už s informací, že se bohužel žádné další informace k dané osobě nepodařilo vyhledat, nebo s žadateli domluví jejich setkání s pracovníky Muzea holokaustu 20. září 2019 v Praze, kde pracovníci Muzea holokaustu při osobním, uzavřeném setkání žadatelům představí nalezené dokumenty a poskytnou jejich barevné kopie.

Pražské fórum pro romské dějiny zajistí tlumočníky mezi žadateli a anglicky hovořícími pracovníky Muzea holokaustu a také překlad dokumentů, pokud by byly v jiném než českém jazyce. Žadatelům cestujícím do Prahy též poskytne náhradu jejich cestovních nákladů.

Pracovnice Pražského fóra, i pracovníci z Muzea holokaustu se zavazují, že osobní data nepoužijí k jinému účelu než k vyhledání informací o perzekuovaných osobách a nepředají je žádné třetí osobě či instituci (s výjimkou archivu Mezinárodní pátrací služby, za účelem dohledání dalších dokumentů).


Upozornění
:
Muzeum holokaustu nemá dokumenty o všech obětech a přeživších nacistického pronásledování, ale snaží se v těchto případech poskytnout informace alespoň o příslušných městech a koncentračních táborech.

Sbírky Muzea holokaustu a hlavně záznamy Mezinárodní pátrací služby obsahují informace týkající se především perzekuce osob, které žily v době druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava. Vyhledávání informací o osobách pronásledovaných na Slovensku ve sbírkách Mezinárodní pátrací služby neposkytne pravděpodobně tolik výsledků, obzvlášť pokud dotčené osoby přežily v úkrytu.

Šance na dohledání je především u osob, které byly internovány v koncentračních táborech, ze kterých se dochovaly kartotéky a jiné statistiky.

Kontakt na pracovnice Pražského fóra pro romské dějiny:

Renata Berkyová (renkabery@gmail.com)
Kateřina Čapková (capkova@usd.cas.cz)
Helena Sadílková (sadilkova@ff.cuni.cz)

Telefon: 257 286 350