Labyrint života – nový motivační film pro mládež

Filmový projekt Labyrint života pojednává o třech životních cestách mladých lidí – Romana, Zuzky a Adama. Každý z nich se ocitne v krizové životní fázi, na jejímž základě bude přemýšlet i o sebevraždě jako nástroje řešení své životní situace. Nakonec se jejich životní cesty propojí díky motivační akci pro mládež, na které dojde k průlomovému rozhodnutí. Film je točen v ústeckém kraji a je z 95% natočen dle skutečných událostí. Hraje je v něm 120 osob, neherců a bez nároku na honorář. 

Primárním cílem filmu je upozornit mládež na důležitost otevřené komunikace se svým blízkým okolím, aby nedocházelo k prožívání vnitřních bitev bez možnosti opory od lidí, kterým důvěřují. Pokusit se otevřít diskuzi o rizikovém chování mládeže  mezi sebou jako jsou: lhostejnost, povrchní kamarádství a radosti z ublížování ostatním. Sekundárním cílem je poukázat na stále rotoucí počet sebevražd mladých lidí v ČR, které jsou ovocem výše zmíněných rizikových chování a nedostatku péče o mládež. 

Projekt spadá do oblasti prevence rizikového chování mládeže s důrazem na posílení zodpovědného chování a uvědomění následků svých rozhodnutí. Na diskuzi budou přítomni samotní mladí lidé – herci ve filmu, režisér a osoba, která se profesionálně věnuje prevenci rizikového chování mládeže. 

Film s následnou diskuzí doporučujeme pro žáky 8 a 9 tříd ZŠ a studenty SŠ. 

Teaser k filmu a tisková zpráva