Collection funds

Collection Department of the Museum of Romani Culture is mainly engaged in creating a collection reflecting spiritual and material Romani culture and history. It is responsible for sorting, registering and proper storage of collection items and also their presentation to the professional and general public through publications and exhibitions.

The collection of our Museum is registered in the Central Registry of Museum-type Collections. Currently, there are about 25 000 collection items registered in the Registry.

The collection consists of 4 sub-collections: a) Roma issues (MRC), b) audio documentation (A), c) photo documentation (F) and d) video documentation (V). Overall, the collection is divided into 13 collection funds.

Sbírkové oddělení Sbírkové oddělení postupně vydává publikační řadu Sbírky Muzea romské kultury, v nichž prezentuje jednotlivé sbírkové fondy:

2005 - Výtvarné umění. Romští autoři. Přírůstky 1991-2005, 190 str., (zakoupíte zde).

2007 – Textil. Šperk. Přírůstky 1991-2006, 163 str., (zakoupíte zde).

2008 – Tradiční řemesla, profese a zaměstnání. Přírůstky 1991-2007, 321 str., (zakoupíte zde).

2014 – Fond plakátu a pozvánek (přírůstky 1991-2012), 230 str., (zakoupíte zde).

Součástí týmu Sbírkového oddělení je historik Mgr. Michal Schuster, který odborně zpracovává téma historie Romů.

S konkrétními dotazy či náměty se badatelé mohou obracet buď na jednotlivé kurátory sbírkových fondů nebo na vedoucí oddělení: Mgr. Janu Habrovcovou (sbirky@rommuz.cz).

Badatelská návštěva je možná po předchozí domluvě, řídí se Badatelským řádem Muzea romské kultury.