Publishing activity

The Collection Department gradually publishes a series of publications entitled the Collections of the Museum of Romani Culture, in which it presents different collection funds:

  • 2005 – Výtvarné umění (Fine Art) Romští autoři. Přírůstky 1991-2005, 190 str., (buy here).
  • 2007 – Textil. Šperk. (Textiles. Jewelery) Přírůstky 1991-2006, 163 str., (buy here).
  • 2008 – Tradiční řemesla, profese a zaměstnání. (Tradional Crafts, Professions and Occupations)
    Přírůstky 1991-2007, 321 str., (buy here).
  • 2014 – Fond plakátu a pozvánek (Posters and Invitations), přírůstky 1991-2012, 230 str., (buy here).
  • 2016 – Treasure of the Roma 2016. (buy here).

Should you have any questions contact Mgr. Jana Habrovcova (sbirky@rommuz.cz), (+420) 734 315 043 .