Literární soutěž pro děti s časopisem Kamarádi

Zapojte se do literární soutěže pro děti s časopisem Kamáradi, se kterým naše muzeum spolupracuje. Příspěvky v romštině jsou srdečně vítány!