Literární večer s Andrejem Peštou: Mira dakre kale bala

Mira dakre kale bala – Černé vlasy mojí matky
Literární večer s tvorbou Andreje Pešty

Přijďte se seznámit s Andrejem Peštou nejen jako s redakčním fotografem zpravodaje Románo ľil, ale také s jeho literární tvorbou, kterou nejen na stránkách tohoto časopisu publikoval.
Andrej Pešta (1921-2009) patří k nejstarší generaci romsky píšících literátů u nás. V komponovaném večeru uslyšíte výběr z jeho lyrické poezie, i ukázky prozaické tvorby.

Doprovodný program k výstavě Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty do 10. 3. 2019 v Muzeu romské kultury
www.rommuz.cz/vystavy-a-jine-akce