Lucia Sekerková: Ženy prodávající naději

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy fotografií Lucie Sekerkové s názvem Ženy prodávající naději, která proběhne 14. 3. 2019 od 17 hodin v Muzeu romské kultury.

Výstava a stejnojmenná kniha shrnují několikaletou práci dvou slovenských autorek. Přináší fotografický projekt a esej o životě a práci věštkyň několika generací ze skupin olašských Romů v dnešní Bukurešti (Rumunsko) a blízkém okolí. Fotografka Lucia Sekerková Bláhová a etnoložka Ivana Šusterová pronikly do světa této poměrně uzavřené skupiny žen a čtyři roky se k nim vracely. Fotografovaly, psaly, natáčely rozhovory. Sledovaly, jak tyto ženy žijí, jejich postavení v rodině i v rumunské společnosti, a vytvořily tak obraz o některých současných formách věštění a magie. Zachytily modernizaci tohoto jevu, kde se starodávné prolíná s moderním, iracionální s praktickým, magické rituály i skvělý marketing. Projekt je příspěvkem k současné dokumentární fotografii. Fotografie vybral a edičně připravil historik umění fotograf Tomáš Pospěch.

Část tohoto fotografického souboru zvaný Vrajitoare byl prezentován na kolektivních výstavách Centru současného umění DOX v Praze a na samostatných výstavách Czech Photo Centre v Praze, ve Středoevropském domě fotografie v Bratislavě (SK), v galerii Fiducia v Ostravě, v Gemerském osvetovém stredisku v Rožňave (SK), v Calvert Foundation 22 v Londýně (UK), v Pumpenhaus v Drážďanech (DE) a na Format Festival v Derby (UK).

Externí kurátor: Tomas Pospech

Lucia Sekerková: Ženy prodávající naději
15. 3. 2019 – 14. 4. 2019
vernisáž výstavy 14. 3. od 17 hodin v Muzeum romské kultury
www.rommuz.cz/vystavy-a-jine-akce/