Muzeum romské kultury zve na konferenci: Přístupy k mimoškolnímu vzdělávání sociálně znevýhodněných romských dětí a mládeže

Záměrem setkání je prezentace různých přístupů k mimoškolnímu vzdělávání sociálně znevýhodněných romských dětí, sdílení příkladů dobré praxe a síťování organizací zabývajících se podobnou tematikou.

Místo konání: Přednáškový sál Muzea romské kultury, Bratislavská 67, Brno                                    Datum a čas: 13. 10. 2016 od 10:00

Program

10:00 – registrace, zápis hostů

10:30 – úvodní slovo PhDr. Jany Horváthové, ředitelky Muzea romské kultury

10:40 – 12:00 – prezentace panelistů

Petra Banďouchová, Muzeum romské kultury, Brno:

Vývoj sociálně edukačních aktivit v Muzeu romské kultury

Denisa Sedláčková / Dana Kroková, IQ Roma servis, Brno:

Komunitní práce ve vyloučené lokalitě. Romské matky a inkluzivní vzdělávání

Hana Moravcová, Tady a teď, Plzeň:

Mentoring a dámský klub

Robert Sutorý, aktivista romské komunity v Hranicích na Moravě:

Motivace k vyšším cílům

12:00 – 12:20 coffee break

12:20 – 13:30 panelová diskuze

Účast na setkání je zdarma, počet míst je omezen. V případě zájmu o účast se prosím registrujte na emailu mentor1 (at sign) rommuz.cz (uveďte prosím jména přihlašovaných osob, kontaktní údaje a případně i název organizace, kterou zastupujete)

Kontaktní osoba: Bc. Jan Havel, mentor1 (at sign) rommuz.cz, +420 734 369 526