Nabídka práce

Výběrové řízení na pozici Rodinného asistenta
v rámci projektu na dobu určitou do 28.2.2021.

 Popis pozice:
Rodinný asistent bude mít za cíl zintenzivnit práci s ohroženou rodinou, její stabilizaci s důrazem na komplexní práci s rodinným systémem. Jeho práce bude probíhat v rodinách s dětmi, které jsou v evidenci OSPOD, v rodinách, kterým bylo dítě odebráno jako podpora návratu dítěte zpět do rodiny. Bude se podílet na naplňování cílů v individuálním plánování, dále na sanaci rodiny, přímé práci s rodiči zaměřené na „zkompetentňování“ a nácviku praktických dovedností a schopností potřebných pro péči o dítě, vštěpovat rodičům běžné návyky vyplývající z rodičovské odpovědnosti – např. vede rodiny ke spolupráci se školami; vykonává osvětu a podporu rodičů při vytváření základních hygienických návyků, denního režimu, podporu v oblasti výchovy dítěte, hospodaření domácnosti a jejího chodu, trávení volného času; poskytuje podporu při posilování rodičovských kompetencí; zaměřuje se na volnočasové aktivity pro děti; poskytuje podporu při řešení problémů s bydlením; poskytuje podporu a pomoc při zajišťování potravinové pomoci, oblečení, spolupracuje s příslušnými organizacemi; administrativní činnost.

 

Platová třída: 9. platová třída

Pracoviště:

ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 602 00 Brno (5 funkčních míst)

ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno (2 funkční místa)

ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno (1 funkční místo)

Po schválení RMČ, bude VŘ vypsáno také na:

ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno (1 funkční místo)

 

Požadavky:

Výběrová řízení jednotlivých městských částí lze nalézt zde.

 

Předpokládaný nástup:

Pracovní poměr na dobu určitou od 1.3.2018 do 28.2.2021 s tříměsíční zkušební dobou.

 

Kontaktní osoby: 

ÚMČ Brno-střed

Eva Maláčová, vedoucí OSZ, tel. 542 526 200

ÚMČ Brno-sever

Ing. Vlasta Procházková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 545 542 115

ÚMČ Brno-Židenice

Mgr. J. Kundrát, tel. 548 426 147

ÚMČ Brno-Královo Pole

Mgr. Marcela Zvonařová, vedoucí sociálního odboru, tel. 541 588 257