Naučná stezka v Letech

Muzeum romské kultury, při příležitosti pietního aktu v Letech dne 12. května 2019, veřejnosti představilo novou naučnou stezku. Stezka má první zastavení v obci Lety před obecním úřadem a poté vede po cestě až k místu, kde mezi lety 1942–1943 býval tzv. cikánský tábor Lety u Písku, v dnešní době zde stojí již vyklizený areál vepřína. Poslední zastavení je u kulturní památky Lety, která stojí na předpokládaném místě hromadných hrobů vězňů z tzv. cikánského tábora, na kterém se nyní nachází pomník od Zdeňka Hůly.

Naučná stezka návštěvníky provede historií tzv. cikánského tábora a seznámí například s příchodem vězňů do tábora či s krutými tresty, které vězni museli podstupovat. Připomenuty jsou také osudné transporty do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau, či informace o osudu tohoto místa po válce až po dnešní dobu. Ponurý příběh tohoto místa připomínají vzpomínky vězňů, kteří utrpení tzv. cikánského tábora přežili a také unikátní dobové fotografie, které má Muzeum romské kultury ve svých sbírkách.

Věříme, že naučná stezka poskytne zájemcům dostatek informací o osudu tohoto místa. Anglická verze stezky je dostupná na stránkách památníku či proklikem přes QR kód na jednotlivých panelech.