Nová odborná publikace Aby bylo i s námi počítáno

Ve středu 24. 10. 2018 jsme na akci Romové a stát 1918 – 2018 uvedli novou odbornou publikaci s názvem Aby bylo i s námi počítáno s podtitulem společenská angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu.

Publikace vznikla ve spolupráci Muzea romské kultury a Semináře romistiky na FF UK v Praze, díky podpoře Ministerstva kultury v rámci projektu k připomínce významných výročí spojených s českou (respektive československou) státností.

Pokládáme za inspirativní zkoumat poválečný vývoj československé společnosti jako proces vyjednávání mezi aktéry na různých úrovních státní správy, a občany. Zajímá nás, jaký byl vztah jednotlivých členů romských komunit k poválečnému československému státu a jeho institucím. To je možné sledovat na různých úrovních, u příležitosti osmičkových výročí jsme si vybrali tu nejreprezentativnější – tedy jednání členů romských komunit angažujících se ve věcech Romů jako skupiny na úrovni centrálních, regionálních a místních úřadů v letech 1948-1968,“ vysvětluje Dušan Slačka (MRK) výzkumný záměr, z něhož publikace vychází.
Jedním z výsledků této angažovanosti byl i vznik dvou úředně schválených romských organizací– Svazu Cikánů-Romů (SCR) (1969–1973) se sídlem v Brně a Zväzu Cigánov-Rómov (ZCR) (1968-1973) se sídlem v Bratislavě.

Publikace obsahuje studie jednotlivých autorů věnované dosavadní literatuře ke genezi SCR, analýze sebe-organizačních snah československých Romů mezi lety 1948-1968 a tématu limitů jejich aktivit nastavovaných ze strany dobových státních úřadů. Texty v češtině jsou doplněny podrobnými resumé v angličtině, dále jmenným a místním rejstříkem. V ediční části jsou otištěny barevné reprodukce vybraných dokumentů z českých a slovenských archivů, doplněné komentáři autorů.

 Jde nám také o zviditelnění písemných pramenů pocházejících od Romů jako spoluaktérů společenského vývoje. Ve výzkumu poválečných dějin Romů soustředěném dosud zejména na dějiny státního přístupu a založeném na pramenech vzniklých z činnosti státních úřadů, byly tyto typy pramenů – až na výjimky – spíše upozaděny, přibližuje Milada Závodská (MRK) další z cílů autorského kolektivu. „Tato výběrová pramenná edice je určena nejen historikům, romistům a dalším odborníkům, ale i laikům se zájmem o historii romského občanského aktivismu.“

SADÍLKOVÁ, Helena, SLAČKA, Dušan, ZÁVODSKÁ, Milada, Aby bylo i s námi počítáno, Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu, Brno: Muzeum romské kultury, 2018, 230 stran.

Kniha je dostupná v distribuční síti Kosmas a také v muzejním obchůdku Muzeu romské kultury v Brně.