Nové unikáty ve sbírkách MRK

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Získali jsme další unikáty…

 Fond sbírkových předmětů Muzea romské kultury se neustále zvětšuje. Šperky, obrazy, kostýmy, hudební nástroje či předměty každodenní potřeby. Dnes je rozsah fondu odhadovaný na přibližně 30 000 sbírkových předmětů.

Naposledy se nám podařilo koupit unikátní sbírku pohlednic. Nejde však o ledajaké pohlednice. Je na nich vyobrazen život Romů z nejrůznějších krajin světa – Rusko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Rumunsko, Albánie, Ukrajina či Německo. Některé jsou dokonce více než sto let staré!

Nedávno nás opustil pedagog, spisovatel a spoluzakladatel Svazu Cikánů-Romů Ignác Zima. Je nám ctí, že právě jeho pozůstalost rozšířila náš fond také. Jde zejména o vzácné písemné prameny z časů fungování Svazu Cikánů-Romů, ale i vzdělávací dokumenty pro výuku romského jazyka. Za dlouholetou spolupráci s muzeem, péči o uchování a rozvoj romského jazyka i dalších oblastí tradiční kultury, získal Ignác Zima v roce 2015 dokonce Cenu Muzea romské kultury.

Přibyla i nová výtvarní díla. Jejich autorem není nikdo jiný než romský umělec Rudolf Dzurko. Od majitele jsme získali celkově dva obrazy. První nese název „Obraz Ruda na kříži a jeho ženy“. Druhý obraz je známý pod názvem „Paľi krade kone“. Oba tyto krásné kousky jsou zhotovené náročnou technikou ze skleněné drtě.

Pevně věříme, že náš fond se bude i nadále zvětšovat o další vzácné sbírkové předměty. Pokud máte pocit, že právě Vy máte muzeu co nabídnout, neváhejte a kontaktujte nás.