Nový výukový program pro školy

edukační program pro základní střední školy k výstavě
Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní

od ledna 2020

V rámci programu se interaktivní a hravou formou žáci dovědí základní fakta a příběhy o romské hudbě a jejím vývoji, specifikách, muzikantských osobnostech, o reflexi romské hudby majoritou. Samozřejmě včetně audio i videoukázek. Zopakují si názvy hudebních nástrojů, naučí se je i v romštině. V našem malém kině se seznámí se známými brněnskými romskými hudebníky. Budou moci sdílet také svoje zážitky a zkušenosti, ať už s romskou, nebo jinou hudbou. Do naší velké evropské Mapy hudebních zážitků zakreslí místa, kde se s oblíbenou hudbou potkávají.

Termín: úterý – pátek, 10:00–18:00
Délka programu: 90 minut
Kontakt pro objednání: lektor (at sign) rommuz.cz, edukator (at sign) rommuz.cz
Cena: 30 kč / osoba
Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčové pojmy: hudba, romská hudba, historie Romů, hudební nástroje, popsat hudbu slovy
Lektorky: Monika Křivánková, Monika Farkašová