Cena Muzea romské kultury

Cílem vyhlášení Ceny Muzea romské kultury (MRK) je ocenit každoročně jednu žijící osobnost, která svým působením přispěla k rozvoji, propagaci a uchování romské kultury a přispěla také k fungování MRK. Cena byla poprvé udělena roku 2009.

Oceněné osobnosti:

Rok 2009 – Jana Šustová. Cena udělena za vytrvalou pomoc muzeu a neustálou podporu při tvorbě sbírkových fondů MRK a stálou propagaci romské kultury vůbec.

Rok 2010 – Ján Sajko. Cena udělena za neutuchající energii při výrazně nadstandardní práci s romskými žáky, za mezinárodní propagaci jejich výtvarných počinů a za příkladnou spolupráci s Muzeem romské kultury.

Rok 2011 – Ctibor Nečas. Cena udělena za dlouholetou spolupráci s Muzeem romské kultury, poskytování odborných rad a konzultací a za pomoc při rozšiřování sbírkových fondů muzea

Rok 2011 – Karel Holomek. Cena udělena za dlouholetou neúnavnou práci ve prospěch romského etnika a za významnou roli, kterou sehrál při zakládání a budování MRK

Rok 2012  – Eva Davidová. Cena udělena za dlouholetou neúnavnou práci ve prospěch romského etnika a za významnou roli, kterou sehrála při zakládání a budování Muzea romské kultury.

Rok 2013 – Emílie Machálková. Cena udělena za dlouholetou spolupráci s muzeem založenou především na předávání životních zkušeností při práci s dětmi a mládeží ze škol.

Rok 2014 – Eugen Horváth in memoriam. Cena udělena za celoživotní oddanost romské kultuře, péči o hudební tradici Romů a její vlastní reprezentaci. Za výjimečný hudební umělecký projev, a také za mnoholetou spolupráci s Muzeem romské kultury.

Rok 2015 – Ignác Zima. Cena udělena za dlouholetou spolupráci s Muzeem romské kultury, zejména v péči o uchování a rozvoj romského jazyka a dalších oblastí tradiční kultury, za předávání historického vědomí dalším generacím.

Rok 2016 – Margita Lázoková. Cena udělena za dlouholetou spolupráci s Muzeem romské kultury, za její aktivity na poli romské emancipace, které sahají až do doby činnosti Svazu Cikánů-Romů. Také za prezentaci na akcích pro veřejnost jako byly výstavy, pamětnické večery, pietní akty a další.

Rok 2017 – Gejza Horváth. Cena  byla udělena za osobní přínos hudební a literární kultuře, za péči o uchování romského jazyka skrze novinářskou a pedagogickou práci a především za autorskou textovou tvorbu. Za aktivní občanský postoj v podpoře romské etnoemancipace a dlouhodobou spolupráci s Muzeem romské kultury.

Rok 2018 – David Tišer. Cena udělena za uměleckou tvorbu, organizaci kulturního života a schopnost vytvářet sounáležitost napříč generacemi, za vytrvalé a statečné úsilí ve věci zlepšování kvality soužití Romů a majority. Za boj se stereotypy jak na straně majority, tak uvnitř romských komunit a průkopnické aktivity v oblasti romské LGBT komunity. Za organizaci oslav Mezinárodního dne Romů v České republice.

Rok 2019 – Pavel Fried, in memoriam. Cena udělena za dlouholetou, neúnavnou činnost spojenou s osvětou o holokaustu, temné doby našich novodobých dějin, která nesmí být zapomenuta, jak sám vždy zdůrazňoval. Jeho otevřená svědectví o zažitém utrpení jsou hořkým mementem, ale také varováním i poučením pro další generace. Svou činností podporoval také Muzeum romské kultury a Romy jako takové, jejichž dějiny jsou poznamenány stejným osudem, jako dějiny Židů v době druhé světové války.