Povinně zveřejňované informace

Poradní orgány

Rada Muzea romské kultury

 • Mgr. Janette Motlová, zakladatelka Rómského inštitútu a Eduma, Bratislava (SK)
 • Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D., vedoucí Semináře romistiky Katedry středoevropských studií, FFUK, Praha
 • Bc. David Tišer, ředitel AraArt, Praha
 • Mgr. Miroslav Zima, ředitel romského střediska DROM, Brno
 • Bc. Martina Horváthová, Fellow – Open Society Foundations
 • Mgr. Pavel Kubaník, vyučující Semináře romistiky, FFUK Romano Džaniben, časopis romistických studií, Praha
 • Bc. Leona Bikárová, ředitelka MŠ Dráček, Brno

Poradní sbor ředitelky pro sbírkotvornou činnost

Redakční rada Bulletinu Muzea romské kultury

 • Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
 • PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
 • Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D.
 • Mgr. Alica Sigmund Heráková

Dokumenty

Zřizovací listina (2012)

Dodatek ke zřizovací listině

Výroční zprávy

Rozpočet 

Střednědobá koncepce činnosti MRK

Koncepce sbírkotvorné činnosti

Interní protikorupční program

Etický kodex

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky naleznete na portálu NEN na profilu Muzea romské kultury.

Registr smluv
Ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv má Muzeum romské kultury povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy nad 50.000,- Kč bez DPH (včetně) v registru smluv.

Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu

Životopisy vedoucích pracovníků

 • PhDr. Jana Horváthová – ředitelka
 • Monika Prokešová – vedoucí úseku ředitele, ekonomicko-provozní náměstkyně
 • Darina Fajmonová, BA – vedoucí provozního oddělení
 • Mgr. Alica Sigmund Heráková – vedoucí oddělení vztahů s veřejností
 • vedoucí lektorského oddělení
 • Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. – vedoucí odborného oddělení
 • Bc. Martin Frei – vedoucí ekonomického oddělení

Poskytování informací

Žádost o poskytnutí informace

Muzeum romské kultury má podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci musí splňovat všechny náležitosti a musí se vztahovat k působnosti muzea. MRK poskytne žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete do MRK doručit poštou nebo e-mailem na adresu: sekretariat (at sign) rommuz.cz.

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.