Ocenění filmu z naší muzejní produkce!

Dokumentární film „A možná přijede na koze“ o řezbáři Matěji Holubovi, který vznikl u nás v muzeu, získal čestné uznání na 19. ročníku přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM 2016. Velké díky patří naší audiodokumentátorce a zároveň autorce filmu MgA. Aně Babjárové.

Film byl vytvořen ke stejnojmenné velmi úspěšné výstavě, která probíhala v Muzeu romské kultury od 25. 9. 2015 do 21. 2. 2016.

Pokud jste výstavu nestihli, je ještě týden k vidění v Praze ve Slovenském domě.