Odborné oddělení

Odborné oddělení Muzea romské kultury

Odborné oddělení Muzea romské kultury se zabývá především vytvářením sbírky vypovídající o duchovní a hmotné romské kultuře a o historii. Pečuje o třídění, evidenci a vhodné uložení sbírkových předmětů a také o jejich prezentaci odborné i široké veřejnosti prostřednictvím publikací a výstav.
Sbírka muzea je zapsána v Centrální evidenci sbírek a v současné době je v CES zapsáno celkem 25 247 sbírkových předmětů.

Sbírka má 4 části a) romská tématika (MRK), b) audiodokumentace (A), c) fotodokumentace (F) a d) videodokumentace (V). Celkově je tříděna do 13 sbírkových fondů:

Odborné oddělení postupně vydává publikační řadu Sbírky Muzea romské kultury, v nichž prezentuje jednotlivé sbírkové fondy. Konkrétní publikace zde.

Součástí týmu Odborného oddělení je historik Mgr. Dušan Slačka, který odborně zpracovává téma historie Romů.

S konkrétními dotazy či náměty se badatelé mohou obracet buď na jednotlivé kurátory sbírkových fondů nebo na vedoucí oddělení: Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., kontakt: sbirky (at sign) rommuz.cz.

Badatelská návštěva je možná po předchozí domluvě, řídí se badatelským řádem Muzea romské kultury.