DOKUMENTACE TRADIČNÍCH ROMSKÝCH ŘEMESEL, PROFESÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

Fond tradičních řemesel, profesí a zaměstnání patří k jednomu z nejrozsáhlejších a nejstarších sbírkových fondů Muzea romské kultury. Začal vznikat již krátce po založení muzea v r. 1991 a dokumentuje širokou škálu řemesel, která tradičně Romové vykonávali. Patří mezi ně jednak řemesla kovozpracující (jako jsou kovářství, umělecké kovářství, kotlářství, cínařství, kotlářství, cínařství, výroba sít a předmětů z plechu, zvonařství, výroba zbraní, výroba nožů, výroba šperků a drátenictví), dále řemesla, při nichž dochází ke zpracování materiálu organického původu, (tj. dřevozpracující výroba, výroba hudebních nástrojů, výroba z proutí, pletení ze slámy, pletení z kukuřičného šustí, výroba košťat, výroba kartáčů a štětek, zpracování hlíny aj.). Fond však dokumentuje také další způsoby obživy (jako je brusičství, provozování zábavních podniků, koňské handlířství aj.).

Fond tradičních řemesel prezentovalo muzeum v rámci několika výstav:

1992 – Romové v Československu. Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno

1999 – Hledání domova (tradice a současnost) – Rodas amaro than. Moravské zemské muzeum – palác Anthropos, Brno

2007 – Řemesla našich předků / Sikhľarďi buťi – somnakuňi buťi. Muzeum romské kultury, Brno

Kurátor: Mgr. Eva Mazárová
Kontakt: remesla (at sign) rommuz.cz