DOKUMENTACE VÝVOJE ROMSKÝCH OBYDLÍ

Prostory muzea nedovolí shromažďovat větší množství rozměrných dokladů tradičních romských obydlí. Proto jsou do fondu pořizovány pouze modely tradičních staveb a jejich obrazová dokumentace. Výjimkou je kočovný vůz z roku 1928, který je vystaven ve 2. sále stálé expozice Muzea romské kultury.

Kurátor: Mgr. Eva Mazárová

Kontakt: remesla (at sign) rommuz.cz