FOTODOKUMENTACE

Fond fotodokumentace tvoří důležitou součást sbírky muzea již od svého vzniku. Obsahuje více než 10 000 sbírkových předmětů fotografické povahy mapující romskou kulturu. Jedná se černobílé a barevné kinofilmy, ploché negativy, černobílé a barevné fotografie, diapozitivy včetně fotografií digitálních.

Obsahově lze fond rozdělit do několika témat. Velkou část fondu tvoří dokumentace chodu muzea jako instituce – fotografování výstav, vernisáží, význačných osobností či výzkumných cest a významných akcí. Pro muzejní činnost jsou důležité fotografie romských osobností, pamětníků holocaustu nebo tradičních způsobů obživy. Tyto materiály často slouží pro propagaci muzea a také pro výstavy či média.

Historické fotografie ze života Romů již od konce 19. století jsou důležitou součástí fondu, přestože číselně tvoří pouze malé množství. Bohužel z větší části se jedná pouze o digitální kopie unikátních fotografií. Je pro nás velmi důležité bádat a mapovat historickou osu života Romů, proto se snažíme uchovávat i kopie fotografií a mít přehled o výskytu takových materiálů. Pokud má o historické téma zájem badatel, předáme mu informace, kde může získat originální fotografie včetně licence k použití.

K originálním snímkům patří vzácné fotografie z období romského holocaustu (tzv. cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu). Stejně zajímavý je i velký soubor plochých negativů fotografií z 50. let 20. století, který dokumentuje tehdejší dobu prostřednictvím zobrazení života romských obyvatel.

Důležitou reprezentační částí fondu jsou pohlednice, v současné době máme přes 800 kusů. Můžeme na nich vidět jak autentický tradiční způsob života Romů v minulosti, tak romantizující představy majority.

Ve fondu najdeme také originální fotografie významných autorů jako je Jindřich Štreit či Chad Evans Wyatt.

Historické pohlednice z fondu fotodokumentace byly prezentovány kupř. v rozsáhlé publikaci Horváthová, Jana: Devleskere čhave. Svedectvom starých pohľadníc (Region Poprad, 2006).

Kurátor fondu: Mgr. Adam Holubovský
Kurátor: foto (at sign) rommuz.cz; umeni (at sign) rommuz.cz