PÍSEMNÝ MATERIÁL A NESBÍRKOVÉ KOPIE ARCH. DOKUMENTŮ

Obsahuje většinou originální dokumenty mapující historii Romů u nás i v zahraničí od minulosti do současnosti. Jde o nejrůznější osobní doklady, dopisy, písemnosti z konferencí, seminářů, materiály z činnosti romských spolků, politických organizací, významných romských a proromských osobností aj. Mezi významné soubory patří materiály pocházející z činnosti Miroslava Holomka (mj. předsedy Svazu Cikánů-Romů v letech 1969-1973), Vladimíra Oláha (romského básníka a aktivisty), Miroslava Dědiče (mj. ředitele tzv. květušínské cikánské školy). Kromě písemných a tištěných dokumentů jsou ve fondu uloženy také trojrozměrné předměty různého typu (odznaky, medaile atd.). Přírůstky do tohoto fondu jsou získávány většinou na základě terénních výzkumů a nákupů či darů od jednotlivců. V současnosti čítá fond přes 2000 přírůstkových čísel.

S fondem písemného materiálu úzce souvisí také nesbírkový fond kopií archivních dokumentů. V této kolekci jsou soustředěny kopie materiálů vztahující se k dějinám Romů, uložené v archivech České republiky (především Národní archiv v Praze a Moravský zemský archiv v Brně) a částečně také v zahraničních archivech (např. Slovenský národní archiv v Bratislavě, Archiv Státního muzea v Osvětimi). Významně jsou zastoupeny materiály týkající se první poloviny 20. století, holocaustu Romů a období po druhé světové válce. Z jiných historických období jde o dokumenty z 18. a 19. století. Jde převážně o materiály z různých stupňů státní správy a samosprávy (nařízení, mandáty a výnosy). Ostatní historická období jsou v kopiích zachycena spíše zlomkovitě. Fond narůstá každoročně především díky dílčím výzkumům pracovníků MRK v jednotlivých archivech. V současnosti čítá fond zhruba 2600 přírůstkových čísel.

Sbírky obou fondů využívají především badatelé z řad studentů středních a vysokých škol z České republiky, ale také odborní badatelé či novináři. Významnou roli sehrály oba fondy při přípravě stálé muzejní expozice a též při přípravě krátkodobých tematických výstav MRK. Jmenujme např. výstavy Svaz Cikánů-Romů – z historie první romské organizace v českých zemích (2009) a Paťan – ma paťan / Věřte – nevěřte (2013).

V případě zájmu poskytne příslušný kurátor další informace během badatelské návštěvy.

Kurátor: Mgr. Dušan Slačka
kontakt: historie (at sign) rommuz.cz